Učivo a domáce úlohy

Štvrtok

23.03.2017 13:05
G: doniesť kružidlo.  MAT: uč.47/1,2   SJ: zopakovsať podstatné mená- zajtra bude písomka  VLA: str.48- 49   Čít: Stehlík a slávik

Streda

22.03.2017 12:40
SJ:  uč.83/ A   G: PZ 5/3,4  PDA: str. 58-59

Utorok

21.03.2017 13:41
SJ: uč.83/6,7   G: cv.3/4 dokončiť   Čít: str.88

Piatok

17.03.2017 11:29
SJ: PZ 43/9   MAT: uč.46/3,4

Štvrtok

16.03.2017 12:27
SJ: Vyskloňuj slovo ŠKOLA   MAT: PZ 17/6   VLA: Priemysel, PZ 17/3,4 

Streda

15.03.2017 12:05
SJ: PZ 42/4   MAT: uč.45/9

Pondelok

13.03.2017 12:48
MAT: uč.str.44/3   SJ: uč.79/ 2  PDA: str.56- 57 Spoločenstvo- základ života

Piatok

03.03.2017 17:40
MAT: v PZ dokončiť úlohy na str.14-15    SJ: naučiť sa určovať pády - N a G / osvojiť si poučky /

Pondelok

27.02.2017 14:06
MAT: PZ 11/2   SJ:uč. str.73,  PZ 39/1,2   Čít: 83-84