Učivo a domáce úlohy

Štvrtok

21.09.2017 11:38
Šlabikár: str.22 - 23   Písanie: str15- 16     MAT: str.14- 15

Streda

20.09.2017 14:45
Šlabikár:str.21/5   MAT:str.13   Pís. str.13- 14

Utorok

19.09.2017 18:56
Šlabikár: Domáca úloha str.21/4     Písanie: str.12   MAT: str.12

Pondelok

18.09.2017 15:30
Šlabikár: str.19   Písanie: str.9    MAT: str.11/ 2.úlohu dokončiť   PVO: str.3

Štvrtok

14.09.2017 11:33
Šlabikár str.17/ 6.cv. je domáca úloha,  Písanie: str.8     MAT: str. 10 - určovať počet 1, 2 a 3

Streda

13.09.2017 12:25
Šlabikár: str.14- 15, určovanie prvej hlásky v slove   Písanie- prípravné cviky, str.7  MAT: Určovanie počtu- 1, 2 a 3, na malý zošit ktorý dostali napísať meno

6.9.

Šlabikár- učíme sa rozprávať podľa obrázkov, správne držať ceruzku a písať uvoľňovacie cviky 

                         Básnička: Keď chceš niečo povedať,

                                              musíš rúčku hore dať.

                                               Až keď sa ti dovolí,

                                               potom môžeš hovoriť.

Matematika- pojmy hore a dole