Učivo a domáce úlohy

Piatok

02.06.2017 12:02
MAT: PZ 57/4,5  58/1

Utorok

30.05.2017 14:04
MAT: uč.66/ 8,9,10   SJ: 132/inzerát, v stredu doniesť namiesto PDA- Vlastivedu!

Pondelok

29.05.2017 12:32
SJ: 129/Diktát  , MAT: PZ 55/2,3,4  PDA: str.76 / opakovať učivo / Čít: str.110 - 112

Piatok

26.05.2017 11:38
SJ: uč.128/A  G: Rysovanie trojuholníka. Na pondelok- zopakovať neohybné slovné druhy- krátka písomka

Štvrtok

25.05.2017 14:23
MAT: PZ 55/1  SJ: PZ 61/1  VLA: str.74-75  PZ 33/3b, 4

Streda

24.05.2017 16:15
MAT: uč.69/1   SJ: uč.126/2   VLA: PZ str.28-59, orientácia na mape

Utorok

23.05.2017 12:47
MAT: uč.68/5,7  SJ: PZ 59/ Napíš, ktorú vec..., zajtra bude DIKTÁT  Čít: str.107- 109

Pondelok

22.05.2017 13:11
MAT: PZ 49/3,5

Piatok

12.05.2017 17:38
SJ: str.119/13  GEOMETRIA: PZ str. 14- 15 : dokončiť

Štvrtok

11.05.2017 15:06
SJ: PZ 57/1,2  učebnica 118/2     GEOMET.: PZ 13/2,3       VLA: str.68- 69   PZ 26/ 1,2
1 | 2 >>