Ako sme tvorili projekt

Prezentácie projektu

Šarkaniáda

Zdravá výživa

Vianočná besiedka

Svet rozprávok

Imatrikulácia

Zelený pondelok

Červený utorok

Oranžový štvrtok

Ako korčuľujeme

Ešte korčuľovanie...

Náš prvý deň v škole