Piatok

27.10.2017 11:31

Šlabikár: str.41/3, Písanie: na prázdniny si primerane rozdeliť riadky na papieri, ktorý deti dostali - a, A, m M , slabiky ma a čísla 1,2,3,4 / stačí to napísať do budúceho pondelka/,    MAT: precvičovať tvorenie 4 príkladov k obrázkom / 2 na + , 2 na - /