Piatok

19.01.2018 11:46

Písanie- na papieri dokončiť 3 riadky , čítať slová z papiera- 3 riadky  MAT: str.70/4