Pondelok

06.11.2017 12:22

Písanie: 3 riadky e , čítanie str.43- ostáva   MAT: písanie 0, PZ str.43/3-dokončiť,  PVO- 10/1