Pondelok

20.11.2017 14:35

Šlabikár str.48- 49, čítať vety,   Písanie: nácvik J j / po 3 riadky J j na papieri/  MAT: str.48    PVO: str.11