Streda

21.11.2017 13:18

MAT: PZ str.49, D.úloha v zošite- príklady na + a - znázorniť a vypočítať,  Písanie. str. 5 po slabiku Ja.