Rozvrh hodín
 
  4.A        
Pondelok MAT SJL PDA SJL/Č HUV ANJ
Utorok SJL  MAT IFV SJL/Č PVC ETV/NBV
Streda ANJ SJL MAT VYV PDA  
Štvrtok SJL TEV MAT VLA SJL/Č  
Piatok SJL TEV ANJ MAT    

 

Skratky predmetov:

        SLJ - slovenský jazyk     PDA- prírodoveda    TEV- telesná výchova

        MAT - matematika         VLA- vlastiveda       HUV-hudobná výchova

        ANJ- anglický jazyk      ETV- etická výchova   NBV- náboženská výchova

        IFV- informatická výchova   VYV- výtvarná výchova   

Pribudlo nám PVC- pracovné vyučovanie