Streda 1.4.

 • Z matematiky sa vrátime k téme Čísla do 1 000. PZ 1. časť máme v škole- tam sme si nechali nedokončenú túto kapitolu, preto teraz budeme pracovať určitý čas iba s učebnicou. Tieto úlohy sme už riešili, nie sú pre nás celkom nové.
 • Z Čítania si príbeh prečítaj celý, potom ho rozdeľ na 2 časti a zdokonaľuj sa v čítaní tak, že druhú časť si necháš na štvrtok
 • Do zošita si urob peknú ilustráciu.

                                                                           XXX


 

 

Utorok 31.3.

 •  Začíname Slovné druhy. Urob si poznámky zo SJ:

                                         Nájdeš ich   TU

 • MAT: samostatnú prácu v PZ opravia rodičia, pri veľkých číslach si pomôž pri delení i násobení sčítaním a odčítaním...
 • Násobilku precvičuj cez linky na úvodnej stránke
 • INF- okrem témy Internet a Elektronická pošta môžeš na Pastelke zájsť na Alíka alebo Rexíka (Webovky)

                                                                        XXX

Pondelok 30.3.

         Poznámky k úlohám:

 • SJ - Zahrajte si hru s kartičkami : i,í,y,ý. ( slová s obojakými spoluhláskami )
 • Kontrolný diktát vám opravia rodičia - stupnica je na našej stránke
 • Matematika: Ak máme napísať číslo 3 krát menšie- delíme 3 , ak 4 krát menšie, delíme 4...
 • v úlohe  č. 4 si do tabuľky k číslam dávaj iba farebné bodky- pri jednom čísle môže byť viac farieb 
 • úloha na kód: P9JPG   ( do 19.00 )
 • Trochu pohybu s hudbou ti neuškodí:

                                     www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w

 • Poznámka: Deti z ŠKD p. Javiľákovej si môžu pozrieť aj aktivity pre voľný čas na stránke 3.C

 

 

Piatok 

    Ďakujem vám úplne všetkým za výborne vyriešené úlohy a želám pekný, oddychový víkend!

                               MK

Piatok 27.3.

 •  Na precvičenie matematiky môžeš využiť stránku - klikni tu . Vyskúšaj Násobilkové obdlžníky. 
 • dnes máš aj úlohu na kód: H9MD7  Opakovanie vybraných slov
 • V prírodovede je učivo Zdravé stravovanie. Môžeš si pozrieť na Kozmixe žiacku lekciu- Prírodoveda 3.ročník, Človek- Strava je dôležitá 
 • Výtvarná výchova - Do zošita na PDA na celú stranu nakresliť potravinovú pyramídu /alebo na výkres/.

 

Pre deti z Rim.kat náboženstva mám odkaz:

    p.uč. Vasiľová

Posielam deťom animovaný biblický príbeh, aby si ho mohli vrámci prípravy na Veľkú noc pozrieť: 
 
Zároveň im pripomínam, že majú v nedeľu pozerať sv. omšu v telke. Ďakujem
                                                                              Majte sa❤️
 

 

Štvrtok 26.3.

 • Na štvrtok máte úlohu na kód: AJ45N O čom čítame- vybrané slová.
 •  Vlastivedu si môžete rozložiť na viac dní, najprv prečítať text, prezrieť si mapu Slovenska. Potom si urob poznámky. Máme tam 3 úlohy. Postupne si ich vyrieš.
 • V úlohe č.3 máš pomôcku- VIHORLAT, ak nemáš žiaden obrázok napíš do okienka farebne iba názov pohoria. Ostatné informácie nájdeš na internete. Určite ste už boli napr. na Morskom oku, spomeň si, čo si tam videl, alebo v lese okolo Šíravy či Vinianskeho jazera.

Poznámka: Na Kozmixe pribudla záložka Škola z domu. Sú tam materiály na precvičenie na marec. SJ už má slovné druhy, my ich začneme preberať po zopakovaní vybraných slov. 

 

Streda 25.3.

 • Matematiku si môžete precvičiť tu  - Násobilka s Donaldom
 • Poznámka: Ak sa v Kozmixových úlohách nachádzajú pracovné listy, tie neriešite...  
 • Kód úlohy do štvrtka: O čom čítame -   AJ45N 
 
MAT: V pracovnom zošite sa teraz venujeme deleniu. Sú tam úlohy, kde delíme na časti alebo na daný počet. Urobila som k tomu krátku prezentáciu. Prezrite si ju na lepšie pochopenie úloh. Takto sme pracovali už aj spoločne na hodinách.
Pozri tu .
 
Úlohy na kód zadávam už iba po jednej, takže  na jej vypracovanie bude  v tých ďalších vymedzený iba 1 deň, aby sa nám to neplietlo.
 
 
 
 
 

X X X

 

Informatika- úloha na kód

Od koho už mám úlohy: Domnik P,. Kubko, Jessica, Viktorka, Tomáško,Miško, Lucka, Matejko, Saška, Alžbetka, Nellka, Hanka, Vanda. Mirko, Dominika Kán., Dominik N.

 

Ide vám to výborne!

Utorok 24.3.

SJL: Napíš si do zošita slová, v ktorých píšeme po z - i,í :

         zima, zívať, vozík, pokazíme, zips, klzisko, zinok, zistil, mraziť, vyraziť, porazil, vizitka, loziť, muzika, kamzík, Zita, Kazimír

 

Informatika: Kód úlohy do stredy- JRLRL

                                                               JRLRL

 

Pondelok 23.3.

 • Kvôli prehľadnosti vám budem zadávať prácu na každý deň samostatne- v Domácich úlohách
 • Na precvičovanie vybraných slov použite linky v úvode našej stránky- nové
 • Jednotky dlžky a ich premenu si precvič na stránke Pastelka, link je tiež na úvodnej stránke.
 • Úlohu na kód máte v utorok- je z informatiky.

             Veľa trpezlivosti a radosti z práce! Vaša triedna

SOBOTA, NEDEĽA

 

        Ďakujem všetkým za vypracované úlohy na kód. Viem, že začiatky sú ťažké a zaiste sa vyskytli aj nejaké problémy, no som veľmi rada, že mi došli takmer od všetkých.

    Potešili ma aj fotky, ktoré som dostala. Keďže sú teraz vašimi učiteľmi rodičia, pracujte podľa ich pokynov pravidelne, aby sa vám úlohy nehromadili.

    Pri písaní úloh v zošitoch si vždy píšte dátum, kedy ste to robili, aby som to mohla skontrolovať.

        2. Kozmixova úloha mi už došla od:Dominiky Kotus., Jakubka, Jessici, Dominika N. aj Dominika P., od Viki, Vandy, Sašky, Alžbetky, Dominiky Kánt., Hanky, Rastíka, v nedeľu od: Mateja, Michala, Nellky v pondelok od:Mirka, Lucky, Dominiky Kotus.-2.krát...

   Všetkých vás pozdravujem, buďte zdraví a usilovní.

                                                Vaša triedna.

Piatok 20.3.

 Dnes si pozrite prezentáciu z vlastivedy, do štvrtka si vypracujte určené strany.Vlastivedu máme iba raz v týždni, tak to dobre naštudujte. Klikni na tento odkaz:

Pstom po mape.ppsx (1642100)

 

 

 

 

        Dúfam, že ste na ňu nezabudli...

 

 

 

 Úloha na kód je z MAT do pondelka do 18.00 hod. : kód úlohy je 7PM5L

 Predchádzajúca úloha na kód končí dnes večer o 18.00

Tí, ktorí ste sa na Kozmixa nedostali, precvičujte si násobilku cez link, ktorý máte na úvodnej stránke...    

     

                    Milí rodičia, poteší ma, ak mi dáte nejakú spätnú väzbu, ako sa vám darí, prípadne pošlete nejaké foto, ako pracujete na túto novú adresu:

                                           maria.karolova@zsphorova.org

 

 

 

Kozmixove úlohy 2 - vypracovať do pondelka do 18.00 hod.

kód úlohy: 7PM5L

Prehľad pre vás: Došlo už od- Jessici, Dominika P., Hanky, Rastíka 

Domáca škola

 

Prehľad pre vás...

Štvrtok 19.3.

Došli mi úlohy od: Sašky, Vandy, Dominiky Kotus.,Dominiky, Dominika N.,Kubka, Mateja, Alžbetky,Mirko (iba MAT), Hanky, Miška, od Viktorky (iba MAT),došlo od Jessici, pribudlo od Dominika P. a Rastíka :)

Domáca škola

    Milí žiaci, vidím , že už ste sa pustili mnohí do práce.Som tomu veľmi rada. Dúfam, že ste zdraví. 
    Prichádzajú mi už aj Kozmixové úlohy. Chcem vám dať k tomu niekoľko rád.
 
    Úlohy môžeš vyriešiť aj priamo, ak iba napíšeš svoje meno a priezvisko a zadáš kód, ktorý vám stále napíšem.
      / Je to na úvodnej stránke./
 

Ak sú v 1 úlohe viaceré predmety, nemusíš urobiť všetko naraz. Rieš to postupne, ale klikni na odoslať až vtedy, keď už bude hotové všetko.

 • ak pri riešení použiješ nápovedu,odráta ti to nejaké bodíky...
 • priebežne si môžeš kontrolovať správnosť svojich odpovedí
 • ja si môžem skontrolovať ako si pracoval, každú úlohu vidím...
 • prosím vás, zadajte meno a priezvisko, nech viem, kto to urobil...
 • ďalšie Kozmixové úlohy vám zadám v piatok
 • dostala som od niekoľkých žiakov iba prázdne úlohy- teda meno a nič, tak to skúste ešte raz, naučíme sa to
 • aby ste vedeli ako ste na tom- všetko došlo od Sašky, Mateja, Dominiky(Kan.?), Mirkove iba z Mat, pribudli úplné úlohy od :Vanda, Alžbetka,Dominik N., Jakubko. Dominika Kotus.
 • od Mateja mám 2x
Nech sa vám darí!
 
      Pre Viki a Dominiku Kán. som potvrdila, že sú moje žiačky...aj pre Dominika N.,pribudla Dominika Kotus.
Jessica, ktorým som potvrdila, že patria do mojej triedy.Prišlo to aj pre Dominika P.,ale nedalo sa to potvrdiť...
 •       Ciest, ako sa dostať k zadaným úlohám je viacero, tá najjednoduchšia je kamoš Kozmix- na úvodnej stránke je link,po kliknutí naň sa zobrazí portál Kozmixu, klikni na Kozmixa-Rieš úlohy s kódom ,napíšeš tam svoje meno, potom kód a zobrazia sa ti úlohy. Tie vyrieš / MAT + SJL/ a klikni na odoslať.