ŠTVRTOK 25.6.

MAT: PZ str. 64 -65

...už budeme iba upratovať, triediť práce, výkresy...

 

Streda 24.6.

SJ: str. 107/ 1 a 2 prst- napísať do zošita

MAT: PZ str. 62, 63

Písanie: str.40- 41

Čítanie: str. 120- 121

Utorok 23.6.

SJ: Slova s podobným významom, str.106/ 12, 15- písomne

MAT: Opakovanie násobenia a delenia, PZ str. 61

VLA: Slovensko na mape - opakovanie

 

Pondelok 22.6.

SJ: Časovanie slovies, str.105, cv.5 písomne

Písanie: str. 38- 39

Mat: PZ str.  59- 60

Čítanie: str. 118- 119, Hlavná postava 

Piatok 19.6.

SJ: Slovesá, str.104

Čítanie: str.117

MAT: PZ str.58- 59, + samostatná práca

Opakovanie pre tretiakov.docx (47379)

PDA: Opakovanie učiva o živočíchoch

PL - Objavujeme živočíchy.docx (80808) 

 

ŠTVRTOK 18.6.

SJ: Číslovky str. 103, Diktát

Diktát č.docx (27958)

MAT: PZ str. 56- 57

VLA: Opakovanie učiva,str. 45

Streda 17.6.

SJ: Precvičujeme číslovky, str. 102

MAT: Vrátime sa k násobeniu a deleniu, PZ str. 54, 55

PDA: Živočíchy bez vnútornej kostry, str.54 - 55   (Bezstavovce )

Živočíchy bez vnútornej kostry.pptx (951178)

 

Utorok 16.6. 

SJ: Číslovky, str.100, 101/ 5 a 8 napísať do zošita + poučku

MAT: v PZ str.53- Ukáž čo vieš, vyrieš a pošli foto (pri mlynčkovej úlohe prečiarkni slovo nadol a zaokruhľuj podľa pravidiel)

Písanie: str. 36 - 37

Pondelok 15.6.

Dobrý deň, dnes nám nešiel internet, tak píšem až teraz.

SJ: Opakujeme zámená

MAT:  PZ str. 52

Čítanie: str.114 - 116

Písanie: str. 34 - 35

Pekný týždeň!

PIATOK 12.6.

PDA: Ryby, str. 52- 53

Ryby.pptx (1936163)

MAT: PZ str. 51, + zaokruhľovanie čísel

SJ: Prídavné mená, opakovanie

VYV: Mačky- Podľa príbehu Mačky vo vreci

Pekný víkend!

ŠTVRTOK 11.6.

SJ: Prídavné mená- opakovanie

MAT: PZ str. 50, učebnica str. 53/ 29, 31

           Zaokruhľovanie čísel na tisícky

VLA: Opakovanie- nížiny na mape

Rim.kat. náboženstvo:

 Dnes posielam pracovný list na zopakovanie.
                                 Pekný deň.

PL-Sv. omša-Eucharistia-opakovanie.docx (45878)

STREDA 10.6.

SJ: Zhrnutie podstatných mien, samostatná práca v PL

Opakovanie podstatných mien PL.docx (14491)

MAT: PZ str. 48- 49, celé, Pokračujeme v precvičovaní zaokrúhľovania čísel

Čítanie:Mačky vo vreci, str.112- 113

 

 

UTOROK 9.6.

MAT: Zaokruhľujeme na desiatky

ZAOKRÚHĽOVANIE ČÍSEL NA DESIATKY.docx (48886)

Postupne budeme zaokruhľovať aj na stovky a tisícky. V tom ti môže pomôcť táto prezentácia:

Zaokrúhľovanie na 10,100,1000.ppsx (3210683)

SJ: Ešte opakujeme podstatné mená.

Nech sa vám darí!

PONDELOK 8.6.

Dobré ráno, čo budeme robiť dnes?

SJ: Opakujeme všeobecné a vlastné podstatné mená

Píšeme na str. 32, čítame str. 109 - 110, pojmy poézia a próza- napíšeme do zošita

Mat: PZ 47/ 1, 2, 3   a uč. str. 52/ 24, 27

Pekný deň!

PIATOK 5.6.

Dobrý deň, dnešná práca:

 MAT: V PZ urobíme str. 46, v učebnici precvičujeme +, - str. 51 / 17, 19

SJ: Začíname opakovať slovné druhy- podstatné mená všeobecné a vlastné

PDA: Obojživelníky str.50 - 51

Obojživelníky.pptx (4575813) 

Prajem vám pekný víkend!

ŠTVRTOK 4.6.

Dobrý deň, dnes precvičujeme:

MAT: PZ str. 45/ celá, uč. 51/12, 13  

Ak počítame na kalkulačke, písmeno C maže celé číslo - ak ho stlačíme raz...

SJ: Opakujeme vybrané slová po Z

VLA: Zopakujeme- nížiny, pohoria , vodstvo...

NBV- Rim. kat.

Posielam vám prezentáciu na zopakovanie sv. omše. Iba si ju pozrite. O týždeň vám pošlem pracovný list.

Svätá omša.pptx (1645776)

 

Nech sa vám darí!

STREDA 3.6.

Ref. náb.

 Ahojte, tento týždeň mám pre vás prezentáciu o priateľstve. Pozrite si ju, pozorne čítajte, o čom sa tam píše a potom popremýšľajte o hodnote priateľstva. Prajem vám krásny týždeň 

B.K. 
 
Dnes precvičujeme:
SJ: vybrané slová po v. link: diktáty na vybrané slová / môžeš použiť učebnicu, zopakuj si .../
 
MAT: Uč.51/9  PZ: 44/ celá strana
 
Čít: str.108/4
 
Štvrtok - prinesieme SJ, MAT a VLA. / Knihu Opice...- vrátiť/
 
Pekný deň!

UTOROK 2.6.

Dobré ráno, dnes precvičujeme:

MAT: vysvetlili sme si, ako vyzerajú stlpcové grafy- v PZ na str.41/3 - v mojom zošite bola celkom iná úloha...

riešime: PZ 43/ celá strana ( 2 bez zaokrúhľovania) uč. str.50/ 1,2,6

SJ: Opakujeme vybrané slová po v 

Čít.- str.107 - 108

PONDELOK

1. jún

 

Želám Vám všetkým krásny deň!

 

Pre Vás...    MDD.ppsx (1481052)

 

            

Zistili sme, že vám k prezentácii nešiel zvuk...to je škoda. Tak to skúste takto: puste si pesničku a k tomu prezentáciu...

Pesnička : www.youtube.com/watch?v=CkThAtYn55s

 

V utorok si prinesieme SJ, Čít. a MAT.- všetci...

PIATOK 29.5.

SJ: Na zopakovanie učiva o zámenách je Kozmixova úloha : PW83T do 19.00

MAT: PZ str. 42/ 2,3, 4

matematická rozcvička: www.viemematiku.sk/pexeso-mala-nasobilka-1-uroven/941

 www.viemematiku.sk/rozhodovacka-mala-nasobilka-1-uroven/271

VLA: Vodstvo na mape, str. 42 - 43

Pozri si najprv prezentáciu ( trochu je tam zlý zvuk...) : Vodstvo na mape Slovenska.ppsx (18699393) , 

potom vypracuj úlohy na str. 43

Ak máš všetko hotové, uži si pekný víkend!

V pondelok sa stretneme s väčšinou z vás v škole, no žiaľ, nebudeme všetci spolu. V našej triede budú všetci, ktorí nepôjdu na obed do družiny. Tí, ktorí chodia do družiny do C- pôjdu tam (3) a tí čo chodia do B, pôjdu tam (5). Aj tak sa na všetkých veľmi teším!

ŠTVRTOK 28.5.

SJ: Dnes si vyskúšajte napísať diktát na zámená. Pripravte si zošit a pero, budete ho mať diktovaný tu:

www.youtube.com/watch?v=HfjN-uVhjq8

Bolo to iné ako keď diktujem ja? Asi trochu rýchlejšie, však? Ak to máš napísané, ešte jedna úloha odo mňa- podčiarkni všetky zámená. Popros doma nech ti to opravia. Kontrolu môžeš pozrieť tu.

MAT: PZ str. 41/ 1, 2, 3

Na rozcvičenie: magické štvorce: Pripomeňme si, že súčet čísel v riadku, stĺpci aj po uhlopriečke je rovnaký. Takže najprv zistíme, aký má byť súčet podľa okienok, kde sú 3 pri sebe, potom dopĺňame ďalšie čísla:                                                                                                           magickc3a9-c5a1tvorce.ppsx (240111)

PDA: Plazy, str. 47 - 49 , po prezretí videa si prečítaj text v učebnici a vypracuj úlohy.

video:     www.youtube.com/watch?v=DC5UgnXXjB8       

               www.youtube.com/watch?v=z6qhTYlsRHw

ČÍTANIE: str. 105 - 106, porozmýšľaj nad otázkami za textom

Rim.kat. náboženstvo: Turíce.pdf (267498)

STREDA 27.5.

SJ: Precvičovanie zámen

Pozri si video, zopakuj, čo už o zámenách vieš. V časti, kde máš roztriediť slovné druhy si video stopni, vypracuj úlohu a potom choď ďalej. Daj si pozor na pravopis vlastných podstatných mien - píš si ich do zošita. Cvičenia zo str. 95 sme už urobili- zopakuješ si ich. Krížovku, ktorá je na konci nemusíš riešiť.

www.youtube.com/watch?v=1_WCjUYaVGo

MAT: Dnes pracuješ iba v PZ str.40- celá

Aby sme nezabudli násobilku- rozcvička:Klikni na kotvičku vľavo a hľadaj, ktoré číslo v násobení chýba-

 nasobilka.ppsx (353293)

PÍSANIE: str.30

UTOROK 26.5.

SJ: Opakovanie s Opkom Hopkom- str. 97- adresy a, b, 1prst a,b

MAT: v učebnici rieš str. 49/ 72, 75

           v PZ str. 39/ 4

ČÍT: Zelené ríbezle, 103 - 104 , úloha č.3

PONDELOK 25.5.

        Dobré ráno, želám vám pekný týždeň a ešte trochu trpezlivosti a veľa chuti do práce, kým sa stretneme...

SJ: str. 96/ 11, str. 97/ 12- napíš iba slová, ktoré si v texte našiel/ našla

Riešil si správne? Skontroluj si to:Kontrola_ SJ.doc (26624)

MAT: učebnica str. 49/ 65, 68, 70 v PZ str.39/ 1, 2, 3,

V cv.65 píš čísla pod seba a vždy ich zväčšuj o 10 / vytvor si stlpčeky.../

ČÍT: str.102, do zošita si napíš, aké knihy pre deti J. Blažková napísala

HUV: poďme na Kozmix, kód úlohy je: 1SQBE , do 19.00, dúfam, že sa zabavíš...

Ďakujem za obrázok Kubkovi a Dominike Kán., no verím, že aj ostatní ste si splnili úlohu, či...? A už aj tým ďalším...

Reform. náb.:

     Milé deti, keďže sa blížia Svätodušné sviatky, pozrite si priloženú prezentáciu, ktorá vám priblíži tieto udalosti a ak máte možnosť, môžete si aj vyplniť pracovný list.
                                     Pekný týždeň !    B.K.

PIATOK 22.5.

    Milí žiaci, včera som bola v našej škole a triede. Je taká tichá, opustená, smutná... Verím, že sa v nej čoskoro stretneme, porozprávame si všetko, čo sa za ten dlhý čas udialo. Tak to ešte vydržme!

Dnešná práca:

SJ: Zámená uč. str. 95/ 5, 6 a str. 96/ 7, 8 -napísať iba 2. stlpček do zošita.

Snáď ti trochu pomôže pri pochopení zámen aj toto video:www.youtube.com/watch?v=Wddn3_VfWlY

Napíš si poznámky: Poznámky do zošita.doc (22528)

Kozmixova úloha: CBERN , do 19.00

MAT: uč.str. 48/60, 61, 62  a PZ str.38/ 4, 5

ČÍT: str. 101- napíš do zošita Comenia scriptom odkaz Evky pre Tóna

VYV: Namaľuj ( nakresli) niektoré zvieratko, o ktorom sa teraz učíme na PDA. Poteší ma, ak mi obrázok pošleš.

Príjemný víkend !

 

Rim.kat. náboženstvo

21.5.

Na tejto stránke https://michalovce.rimkat.sk/ je dotazník k prvému sv. prijímaniu. Rodičia by ho mali vyplniť a odoslať.
                                                           Ďakujem. Pekný deň.   
XXX

ŠTVRTOK 21.5.

    Dobré ráno deti, práca na dnešný deň:

SJ: Začíname Zámená, str. 94/ 1, 2 +  poučka do zošita. Na úvod si pozri prezentáciu: Zámená - zvukový výklad.ppsx (6966343)

Pomôže ti aj  pesnička: Zámená- pesnička.ppsx (3787124)

MAT: Tu som sa deti pomýlila, opravujem:

Pracuj s učebnicou str. 48/ 52, 54 a v PZ str. 38/ 1, 2, 3 , na rozcvičku môžeš použiť hociktorý link z predošlých dní

PDA: Pokračujeme v spoznávaní stavovcov- čivočíchov, ktorí majú vnútornú kostru. Dnes sa oboznámime s vtákmi. V učebnici si prezri str. 44 - 46, vypracuj úlohy a doplň informácie z palubného denníka. Na prácu máš celý týždeň, tak si to rozlož. Začni tým, že si pozrieš prezentáciu.

Vtáky.ppsx (5488755)  , potom sa o jednotlivých vtákoch dozvieš aj niečo viac: Lastovička, sýkorka, drozd.ppsx (4420587) . Trochu tu zlyháva zvuk...

ČÍTANIE: str.101

Prajem Vám pekný deň!

20.5.2020

Rim.kat.náboženstvo

Milé deti. 
Zajtra máme sviatok Nanebovstúpenie Pána Ježiša a v tomto príbehu sa dozviete, čo treba robiť a ako treba žiť, aby sme sa s ním raz stretli v nebi. 
Animovaný biblický príbeh - Nebeské kráľovstvo.: www.youtube.com/watch?v=re1McBUYVTY&list=PL8r5w4NYOyIczXuhS9E20-uv0UYDw3TRg&index=16
                                                                                       Pekný deň.
XXX

STREDA 20.5.

SJ: Opis predmetu, najprv si pozri a urob žiacku lekciu na Kozmixe- kód J38Y4, bez PL , potom v učebnici na str. 93/ 1, 2, 3, do zošita si napíš aj poučku

PÍSANIE: str. 29

ČÍTANIE: str. 100, odpovedaj na otázky za textom- ústne

MAT: PZ str. 36/5, 6 a str. 37/3, 4

Na rozcvičku link: www.matika.in/sk/result.php?g_idt=5ec39f611823d

Úloha: Veľké textové upratovanie, Vypracuj úlohu : Upratujeme text. Ostatné úlohy v obsahu, nie sú povinné. Vypracuj ich, ak to zvládneš.

    Teší ma váš zodpovedný prístup k zasielaniu úloh a už sa teším na návrat do školy. Prosím, aby ste mi dnes napísali, ako ste na tom vy. Oznam pre rodičov je na úvodnej stránke.

UTOROK 19.5.

Dobrá správa je, že Kozmix nám nechajú do konca júna. Preto na zhrnutie učiva o prídavných, ale aj podstatných menách využijeme 2 lekcie.

SJ: Kozmix- kód úlohy je 3GBCP , sú tam 2 lekcie , termín do 19.00

MAT: učebnica str. 47/ 49, 50  a PZ na str. 35/ 5, str. 36/ 1, 2, 3

Ako matematickú rozcvičku máš link:skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti-b/letajici-martanci/pocitame.html - počítanie spamäti

Ref.náboženstvo: NBV ref..docx (12412)

 

 

PONDELOK 18.5. 

    Prajem vám všetkým pekný začiatok týždňa. S chuťou sa pustíme do práce. Dnes toho nebude veľa. Vyskúšame si aj niečo nové na precvičenie učiva na stránke Alfbook. Napíšem vám jednoduchý postup, ako sa tam dostať.

SJ: Dokončili sme učivo o prídavných menách, tak si to precvičíme:

klikni na link- alfbook.sk , prihlás sa, dopíš heslo ucimesadoma a klikni na Štart (neregistruj sa ). Na obrázku si vyber 3. ročník, predmet SJ - Prídavné mená  a rieš...

Ešte klikni na : aky_aka_ake.ppsx (794964)  

MAT: Dnes budeme precvičovať odčítanie čísel, uč. str. 47/ 44, 46, 48 v PZ na str. 35 sa spomína Zaokrúhľovanie čísel, ak nepovieme počet presne, iba približne. No tejto téme sa budeme venovať až keď budeme v škole spolu. Tak to vynecháme a urobíme cv.2, 3, 4

Aj v matematike môžeš využiť alfbook, tak isto ako v SJ, klikni na ten istý link, 3. roč., matematika a potom napr. štvorciferné čísla...

ČÍTANIE si zlepšuj denným čítaním svojej knihy.

Nech sa ti darí !

PIATOK 15.5.

SJ: Opakovanie prídavných mien. Napíšte si nácvičný diktát zo str. 92, do zošita vypracuj cv. 1, 2 prsty

      Opakovanie s Opkom Hopkom- delenie hlások- pozri str. 21, do zošita napíš svoju adresu

MAT: V učebnici na str. 46 si pozri zjednodušené počítanie a vypočítaj cv. 36, 38 a 42. Ústne urob cv. 37, 39, 40.

            Úloha na kód: 8SLNQ, do 19.00 - bez pracovných listov

ČÍT. : Kúzelník, str. 97 - 98, prečítaj si poučku, čo je to hlavná myšlienka, napíš si to do zošita a vypracuj úlohu 5.

Ak bude všetko hotové, máš voľno a pred sebou pekný, verme že aj slnečný víkend.

Tak si ho uži.

ŠTVRTOK 14.5.

SJ:     Prídavné mená str. 92/ 25, 27 - ilustráciu kresliť nemusíš. Na úlohu 27. si postupne prečítaj vybrané slová od str. 26, pomocou otázky AKÝ? - vyhľadaj a napíš do zošita iba prídavné mená. Pomôcka- je ich iba 7. Píš ich pod seba a potom k nim skús utvoriť slovo s opačným významom. Po skončení si úlohy skontroluj:

SJ_14.5..doc (28160)

MAT: Pracujeme s učebnicou: str. 45/ 27 a 32 rieš iba ústne, cv. 29 a 30 píš do zošita. Potom si pozri vzorový príklad na str. 46 a vypočítaj cv. 35

PDA: Cicavce, uč. str. 41 - 42

Najprv si pozri prezentáciu, potom pracuj s učebnicou, Objavujeme živočíchy.ppsx (869720)

Chcem vás pochváliť za vypracované úlohy z matematiky i slovenského jazyka. Nezabudnite sa poďakovať rodičom, že s vami tak trpezlivo pracujú.

STREDA 13.5.

SJ: Pokračujeme v slovách, ktoré majú opačný význam. V učebnici na str. 91/ 22.a, 23.a, str. 92 / 24 - opis lopty. Ak budeš mať cvičenia napísané, skontroluj, či si pracoval správne. Riešenia úloh.doc (32256)

Ak ešte vládzeš, hľadaj slová s opačným významom TU .

MAT: Matematická rozcvička:

skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/pocitani-s-piraty/priklady1.htm

Dnes  pracujeme v PZ na str. 34/ 2, 3, 5 ( úloha 1. a 4. dobrovoľná )

Úloha na kód: OM1RK dnes do 19.000

Využi ešte ľubovoľné lekcie v Kozmixe - hociktorý predmet, čo sa ti páči.

Rim.kat. náboženstvo:

Dnes má sviatok Fatimská Panna Mária. Posielam vám video, v ktorom sa dozviete, čo sa v roku 1917 vo Fatime v Portugalsku stalo. 

Príjemnú plavbu!

UTOROK 12.5.

SJ: Prídavné mená , slová opačného významu- str. 90/ 17, napíš si poznámky do zošita, str. 91, cv.18. 19 - napíš

Využijeme ešte Kozmix- otvorený zatiaľ do 15.5. - úloha na kód 5831W - slová s opačným významom, urobte to dnes do 19.00

Písanie: str.28   

MAT: Práca s učebnicou, str. 44/ 9, 12 - ústne, str. 45/22, 26 -píš do zošita

           V PZ si zopakuj násobenie, delenie- 33/4

Link na precvičenie učiva- čísla do 10 000 - zoraď čísla na kartičkách: TU

                                                                - porovnaj hmotnosť dinosaurov: TU

HUV: Zaspievaj si: www.youtube.com/watch?v=m5kF_UB1SS4

      Nech sa vám darí!

PONDELOK 11.5.

    Želám vám dobré ráno a veľa chuti do práce počas celého týždňa, ktorý už nebude skrátený...Tak vydržať!

SJ: Prídavné mená, str. 89/9, 90/ 10, 11, 12

Precvič si: tvorenie dvojíc- podstatné meno + prídavné meno v správnom tvare

learningapps.org/display?v=p804w7pb320

Roztrieď prídavné mená podľa rodu: Aký? Aká? Aké?

learningapps.org/display?v=pxfkqpfun20

MAT: Čísla do 10 000, PZ str. 32/ 2, 3

Znázorňovanie číselných radov: pribudne nám tisícka- znázorníme ju štvorčekom. Priponeň si znázorňovanie ostatných číselných radov v PZ na str. 32- cv.4, potom si precvič znázorňovanie čísel v úlohe 1, 2 na str. 33 a vyrieš ešte 3.

ČÍT: O zelenom vodníkovi

INF: Úloha: znamienka sú dôležité.

Vypracuj úlohy podľa obsahu, okrem (učiteľov úloháčik).

www.aaskola.sk/project/course/lesson/default.aspx?project=1&course=10&lesson=176

                    

ŠTVRTOK 7.5. 

SJ: Prídavné mená, učebnica 89/ 5, 6, 7, 8a

Písanie: str. 29

MAT: Premena jednotiek, PZ 31/ 4,  32/ 5,  33/ 5

Do zošita si zapíš: 1cm= 10 mm        1 dm= 10 cm        1 m = 100 cm

                              1 m = 10 dm      1 m = 1 000 mm       1 km = 1 000 m

PDA: Stavba tela živočíchov, str. 40

   Najprv si pozri prezentáciu: Živočíchy.ppsx (1592360)

  Teraz si prečítaj text v učebnici, potom rieš žiacku lekciu na Kozmixe: 1H68Q ( do pondelka 18.00 )- Pracovné listy v Kozmixových úlohách nerobíme.

A nezabudnite... 10. máj- Deň matiek. Určite by sme spolu vytvorili niečo pekné, no teraz to nechávam na vás. Ponúkam aspoň jeden tip:

krokotak.com/2019/03/paper-flowers-5/

Posielam vám  pochvalu za samostatnú prácu zo SJ, za prírodovedu aj Kozmixové úlohy.

Aj keď nám počasie veľmi nepraje, želám vám krásny predlžený víkend. A nezabudnite v nedeľu mamkám za všetko poďakovať...

STREDA 6.5.

SJ: Začneme nový slovný druh- Prídavné mená. Najprv si pozri prezentáciu, potom pracuj s učebnicou.

             Prídavné mená s Rexíkom.ppsx (1404558)          Učebnica str. 88/ 2

MAT: Dnes sa budeme venovať premene jednotiek. Pribudne nám kilometer.

Najprv si pripomenieme to, čo už máme vedieť a pridáme aj kilometer.

Jednotky dĺžky.ppsx (3,2 MB)

Učebnica str.43/ 6, str.44/ 18, str.45/ 31

Ak potrebuješ vedieť o premene jednotiek ešte viac, pozorne si prezri toto: Premena jednotiek dĺžky.ppsx (545710)

ČÍT: str.92, napíš si do zošita, ktoré knihy napísala Krista Bendová

NBV Rim.kat: Posielam deťom video o Ježišovom zázračnom rozmnožení chleba. Keď si to pozrú, nech potom napíšu do zošita koľko chlebov a rýb mal Pán Ježiš a koľko ľudí sa nasýtilo. Ďakujem.

 

Prajem vám pekný deň a posielam slniečko!

UTOROK 5.5.

SJ:  Zopakujeme si podstatné mená, vypracujte túto samostatnú prácu  a poproste rodičov, nech mi ju pošlú do stredy. 

                            Podstatné mená.docx (98096)

MAT: Čísla do 10 000. V PZ na str. 32 píš podľa vzoru v tabuľke čísla slovom ( tisícky spolu, medzera, zvyšok spolu)  

           Učebnica 43/ 4 - píš do zošita, úloha 5 - počítaj iba ústne.

              Kozmixova úloha na kód: R6T5K ,( po pracovné listy )termín vypracovania úlohy je do štvrtka 18.00 hod.

 ČÍT: str. 90 - 91 , prečítaj si úlohy za textom a úlohuč. 4 vypracuj do zošita

Ďakujem všetkým, ktorí už odoslali úlohu z prírodovedy. Dúfam, že ostatní to urobia do konca tohto týždňa. 

A čo  pomoc doma? Tak som sa na vaše fotky tešila...

PONDELOK 4.5.

Želám Vám pekné májové ráno a úspešný týždeň, ktorý je pred nami.

SJ: Vyber si 1 diktát zo stredy 29.4. - prepíš ho do zošita a podčiarkni  vlastné podstatné mená červenou  farbou.

MAT: Začíname učivo o štvorciferných číslach, najprv si pozri prezentáciu: ( klikaj na ikonku zvuku)

Štvorciferné čísla - vyvodenie.ppsx (2058080)

Pracuj v učebnici: str.43/1- rozlož iba na tisícky a ten zvyšok- 5 632= 5 000 + 632 ...43/ 3 - rozlož na všetky číselné rady: 8 534= 8 000+500+30+4...

cv.2 - vypočítaj iba ústne. V PZ na str. 31 vypracuj úlohu 1. - 3.

NBV ref.NBV-ref..docx (12341)

Písanie: str. 28, Písmo 19. storočia

ŠTVRTOK 30.4.

         Milí moji námorníci, prajem vám pekné ráno! Je pred nami predĺžený víkend, lebo zajtra sa začína nový mesiac MÁJ a je sviatok. Tak si chytro spravte všetko čo treba, aby ste mali voľno!

Prírodoveda: Moja výskumná správa o človeku- str. 70, vypracuj, môžete mi poslať foto tejto strany keď to bude hotové...a začneme nový TC: Objavujeme živočíchy, str. 38 - 39. Na zhrnutie prezentácia: Prejavy života živočíchov.ppsx (2126614)

SJ: Ešte si precvičíme podstatné mená: urob si krátky testík (Pozn. tento testík chce heslo, tak rýchlo hľadám niečo iné...vydržte!)

Tak vyskúšajte toto: dasenka_vlastne_pm.ppsx (386043) - pozor, Dášenka chce označiť nesprávne napísané slovo !

Kozmixova úloha sa vám podarila výborne! Len jedna má namiesto mena kód a tak neviem, kto ju poslal...(chýbajú mi 2 chlapci)

Ak si chceš v učení urobiť prestávku, trochu sa rozhýb...  Just Danse  Nezabudni si to dať na celú obrazovku.

MAT: matematická rozcvička- V obchode: www.zlatka.in/sk/test.php?g_idt=5eaa652a1538c

Práca s učebnicou: str. 35/ 82, 83, 84- píšem do zošita

Čítanie na voľné chvíle: Mamina pozná vtáčiu reč, str. 88 - 89, zopakuj si, čo je ľudová rozprávka

STREDA 29.4.

SJ: Nácvičný diktát na podstatné mená:  Najprv si vyberte niektorý diktát z tejto prezentácie, prečítajte si ho, potom poproste rodičov, aby vám ho nadiktovali. Dúfam, že ich milo prekvapíte...

          DIKTÁTY na vlastné podstatné mená (2).ppsx (1372177)

Čítanie: Zopakuj si, čo je povesť- str. 38 , potom si prečítaj text na str. 86- 87, prečítaj aj úlohy za textom, skús na nich odpovedať ( táto úloha je na 2 dni)

MAT: Riešenie slovných úloh. Pripomeňme si postup:

                      Slovné úlohy.ppsx (17374609)

Str. 35 / 79, 80 a 81 - výpočet a odpoveď / bez zápisu/

INFV krajine číslic a čísiel. 

                 Z obsahu si urob všetky úlohy, okrem učiteľov úlohačik.

         

UTOROK 28.4.

SJ: Opakovanie podstatných mien: Kozmixova úloha kód 33W3R (do stredy 18.00)

       Vizitka- str. 87, pozri si prezentáciu, prečítaj a napiš do zošita poučku z učebnice, vypracuj úlohu č.5

                         Vizitka.ppsx (428518)

MAT: Počítanie do 1000 , učebnica str. 34/ vypočítaj cv.74, 75 a 76 . Pozor,  v cv. 75 nechýba vodca, takže súčet ( výsledok ) je najväčšie číslo:   104+ 571= 675 - môžeš písať aj pod seba

Na precvičovanie môžeš použiť link:  TU 

 NBV Rim.kat.

Posielam tretiakom video-katechézu o hriechu a odpustení, vrámci prípravy na prvú sv. spoveď.
   Pozrite si TU

PONDELOK 27.4.

SJ: Opakovanie podstatných mien, uč.str. 86/ 1. a 7. cv. -ústne. Do zošita vypracuj cv. 3. a 4. Na zopakovanie si prezri prezentáciu:

                     Podstatné mená_zhrnutie.ppsx (4360002)

MAT: Písomné odčítanie ( pod sebou) bez prechodu cez desiatku

      Pripomeňme si postup:   685  - začíname zdola od jednotiek ( mám 1, koľko mi chýba do 5 ?)

                                             -  361

                                                          324       Rozdiel čísel je 324 . 

Vypočítaj v zošite na str. 34 cv.70, 71- úlohu 73 si nakresli a vypočítaj. Pozor pri počítaní sa strieda + a  - .

Nezabúdaj na zdokonaľovanie čítania - čítaj si nahlas z nejakej knihy alebo časopisu.

Ďakujem za vypracované úlohy z matematiky aj Kozmixovu úlohu. Pracovali ste výborne!

PIATOK 24.4.

SJ: Vlastné podstatné mená - ostatné zemepisné názvy ( z mapy ) alebo plánu, do zošita napísať na str.84/ 21., 26. 

str.85/ 28.a

MAT: učebnica str. 33 - Pripomeňme si: VODCA v sčítacej rodinke je výsledok, teda SÚČET. Vypočítaj str. 33/ 60, 62, 64.  Čísla môžeš zapísať vedľa seba alebo pod seba.

Matematická rozcvička- vyber si niektorý link z matematiky na úvodnej strane.

PDA: Zopakujte si tematický celok Objavujeme ľudské telo, str.30 - 36 , na budúci týždeň si urobíme samostatnú prácu.

   Tráviaca sústava.ppsx (17883386)

   Vylučovacia sústava.ppsx (4327155)

Písanie: str. 26

Počas víkendu si oddýchnite a načerpajte energie zo slniečka.

 

ŠTVRTOK 23.4.

SJ: str. 83- napíš do zošita vlastné mená riek zoradené podľa abecedy a vety prepíš Comenia scriptom. Po vybracovaní si urob kontrolu podľa priloženého dokumentu. Ak si mal chyby, oprav si ich. Ostatné cvičenia v učebnici na str. 83 si iba prečítaj.

                         SJ_Kontrola.doc (28160)

 • úloha na kód:   HFUN4  Podstatné mená- Precvičujeme s učiteľom, termín do piatka 15.00 hod.
 • pre tých, ktorí nie sú zaregistrovaní na Kozmixe, kliknu sem: kamos.kozmix.sk  Klikni na Rieš úlohu s kódom, napíš tam svoje meno a zadaj kód, vyrieš, odošli...  Teším sa, že to zvládnete úplne všetci!
MAT:  Odčítanie, str.32/52, píš čísla pod seba, zopakuj si násobenie - 33/ 58 , utvor 3 stlpčeky po 5 príkladov
             Na matematickú rozcvičku môžeš využiť link z úvodnej stránky ( MAT) : TU
VLA:  Nížiny na mape, str. 40 - 41, najprv si pozrite prezentáciu: Ak je na stránke obrázok reproduktora, klikni naň.
ČÍT: Prečítajte si niečo z vlastnej knižnice ( alebo Kozmixoviny...Maľované čítanie a podobne)

STREDA 22.4.

SJ:   1. Opakovanie s Opkom Hop.- str. 81- napíš do zošita.Skontroluj si to tu: Kontrola.doc (26112)

         2. Zopakujme si podstatné mená- všeobecné a vlastné: ...dokonči text, ktorý na stránke nie je dopovedaný. Klikni na:

                 Všeobecné a vlastné podstatné mená (5).ppsx (4602359)

         3. Názvy pohorí a riek sa naučíme dnes- pracujme podľa pokynov: klikni na:

                   Názvy pohorí.pptx.ppsx (308250)

           4. Napíš si do zošita poučky zo str.82, prečítaj nahlas cv.12

MAT: Odčítanie v obore do 1000, str.32/ 44, 49, 50 

           Matematická rozcvička: Päťminútovky s prechodom do 100 - MAT2.ppsx (1708726)

Čít: str.85, napíš do zošita 1 pranostiku

TVS: stredu 22.apríla o 14:30 sa môžete zúčastniť pokusu o historicky najväčšiu online hodinu telesnej a športovej výchovy a pridať sa tak k vytvoreniu svetového rekordu. Cvičenie bude trvať 30 minút. Stránka podujatia je: https://www.facebook.com/events/1080597062310488/

 

 

21.4. pre deti z  reformovaného  náboženstva:

NBV.pptx (911561)

INF: p.zástupkyňa

www.aaskola.sk/project/course/lesson/default.aspx?project=1&course=9&lesson=69

z obsahu si urob všetky úlohy, okrem učiteľov úlohačik.
        Inga

UTOROK 21.4.

SJ: Učebnica str. 80, prezri si mapu, napíš do zošita poučku a cv. 3 prepíš Comenia scriptom. 

    Pozri si prezentáciu: SJL3 Vlastné mená - názvy miest na mape (nové učivo) (2).ppsx (4519524)

       - úlohy z nej píš do zošita

        - prečítaj si cv. 4 na str. 81

MAT: Počítanie do 1000, uč. 31/ cv.36, 38, 39

                PL - popros rodičov o pomoc- stiahnuť pracovný list na plochu, vyriešiť a poslať na môj mail ( do štvrtka )

                                         MAT 1.doc (34816) 

INF:  www.ucitelka.wz.sk/pisanies.php

Náboženska výchova- Rim.kat.

Prezentácia: Ježiš mi odpúšťa_3roc.pptx (1364817)

 

PONDELOK 20.4.

    Milí námorníci, začína sa nový týždeň s novými úlohami. Verím, že ste si cez víkend poleňošili, tak sa pustíme do práce! 

SJL: Naučíme sa vlastné mená zvierat, pracovať budeme na str. 79. 

        Do zošita si napíšete poučku. Cv. 3. prečítaj a povedz, ktoré slová napíšeš s veľkým začiatočným písmenom. Písomne vypracuj úlohu 4.a,b,

    Pozri si: SJL Vlastné mená zvierat.ppsx (2355691) - napíš vety do zošita

        Precvič  si vlastné podstatné mená osôb: 

                                                 learningapps.org/watch?v=p9pcaoga320

MAT: Precvič si sčítanie a odčítanie pod sebou ( písomné ). Nezabudni, že vždy začíname počítať zdola- od čiary smerom hore.

           Na precvičenie:  skolakov.eu/matematika/3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/strazce-hradu/prikladyA7.htm

Podarilo sa vám kamienkové maľovanie? Pošlite obrázky..

Piatok 17.4.

MAT: Úloha na kód: WXCBG do 18.00 hod.

PDA: Pitný režim, prečítaj a vypracuj str.36, na str. 37 si urob poznámky.

VYV: Pri vychádzke do prírody si nazbieraj ploské, rovné kamienky a pekne ich vymaľuj farbami, aké doma nájdeš.

Námety na maľovanie na kamienky, no využi aj vlastnú fantáziu...

 

ŠTVRTOK 16.4.

SJL - Všeobecné a vlasné podstatné mená- pozri si prezentáciu, pracuj podľa pokynov

SJL 3 Všeobecné a vlastné podstatné mená.ppsx (1089945)

Pre deti z RK náboženstva - urobte si kvíz o Veľkej noci :  Tu

XXX

Streda 15.4.

Vitajte späť! Oddýchnutí? Tak môžeme pozvoľna začať...

Otvor si tento dokument a urob poznámky do zošita:

PVC Izbové rastliny.doc (91648)  

Na poznávanie izbových rastlín si prezri prezentáciu: 

Izbové rastliny_1.ppsx (1857189)

TVS: Po leňošení sa potrebujeme aj rozhýbať. Pomôžu vám videá na domáce cvičenie...

soda.o2.sk/pribehy/matej-toth-vybavil-pre-vsetky-deti-telesnu-na-doma-pustite-sa-do-spolocneho-cvicenia/

 

 

Milí moji námorníci!

Piatok 3.4.2020

     Pracujete výborne, už mám všetky Vaše odpovede a všetky sú na 100%. Veľmi sa teším aj z Vašich fotiek. Často si ich prezerám a som rada, že vyzeráte tak zdravo a spokojne. 

       Za Vašu usilovnosť Vám udeľujem až do 15.4. Veľkonočné prázdniny. Pomôžte doma pri príprave na sviatky, pomôžte s pečením či upratovaním. Ak by ste sa nudili, sami si vyberte, čo by ste si  radi precvičili.

Takže naša Domáca škola bude zase otvorená v stredu 15.4.2020 !

Piatok 3.4.

 • PDA -Pomôcka k učivu Vylučovacia sústava

                          Vylučovacia sústava.ppsx (4315924)

 • Kozmixova úloha do 15.00 hod.
 •     Precvičujte si to, čo najviac potrebujete a užite si pekný voľný víkend!   

ŠTVRTOK 2.4.

 • VLA - zopakujeme si jarné mesiace a Veľkonočné sviatky a tradície
 • pozrite si prezentáciu o jari   

                                                                  Jarné premeny.ppt.ppsx (4561616)  

Streda 1.4.

 • Z matematiky sa vrátime k téme Čísla do 1 000. PZ 1. časť máme v škole- tam sme si nechali nedokončenú túto kapitolu, preto teraz budeme pracovať určitý čas iba s učebnicou. Tieto úlohy sme už riešili, nie sú pre nás celkom nové.
 • Z Čítania si príbeh prečítaj celý, potom ho rozdeľ na 2 časti a zdokonaľuj sa v čítaní tak, že druhú časť si necháš na štvrtok
 • Do zošita si urob peknú ilustráciu.

                                                                           XXX

ANJ- skupine p. učiteľky Šalapovej som poslala mail s informáciami.


 

 

Utorok: poznámky zo SJ

Slovné druhy

Všetky slová, ktoré používame , môžeme rozdeliť do 10 skupín. Tieto skupiny voláme slovné druhy. Niektoré slová môžu vo vete meniť svoj tvar ( mama, od mamy, dám mame, s mamou...). Voláme ich ohybné slovné druhy.

Iné sú stále rovnaké, nemenia sa. Sú to neohybné slovné druhy, napríklad:  pri, na, ale, jaj...

Poznámky do zošita:

Slová delíme na slovné druhy. Je ich 10.

Ohybné slov. druhy:                           Neohybné slov. druhy:

 1.  Podstatné mená                           6. Príslovky
 2.  Prídavné mená                            7. Predložky
 3.  Zámená                                        8. Spojky
 4.  Číslovky                                       9. Častice
 5.  Slovesá                                         10.Citoslovcia
X X X 

      My sa budeme v 3. ročníku učiť iba ohybné slovné druhy.  Nauč sa vymenovať všetky.              

              Pozri si:  slovne_druhy.ppsx (666933)

Utorok 31.3.

 •  Začíname Slovné druhy. Urob si poznámky zo SJ: Ako zisťujem podľa vašich reakcii, tento dokument nejde otvoriť, preto stručne poznámky dávam samostatne...
 • MAT: samostatnú prácu v PZ opravia rodičia, pri veľkých číslach si pomôž pri delení i násobení sčítaním a odčítaním...
 • Násobilku precvičuj cez linky na úvodnej stránke
 • INF- okrem témy Internet a Elektronická pošta môžeš na Pastelke zájsť na Alíka alebo Rexíka (Webovky)

                                                                        XXX

Pondelok 30.3.

         Poznámky k úlohám:

 • SJ - Zahrajte si hru s kartičkami : i,í,y,ý. ( slová s obojakými spoluhláskami )
 • Kontrolný diktát vám opravia rodičia - stupnica je na našej stránke
 • Matematika: Ak máme napísať číslo 3 krát menšie- delíme 3 , ak 4 krát menšie, delíme 4...
 • v úlohe  č. 4 si do tabuľky k číslam dávaj iba farebné bodky- pri jednom čísle môže byť viac farieb 
 • úloha na kód: P9JPG   ( do 19.00 )
 • Trochu pohybu s hudbou ti neuškodí:

                                     www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w

 • Poznámka: Deti z ŠKD p. Javiľákovej si môžu pozrieť aj aktivity pre voľný čas na stránke 3.C

 

Piatok 

    Ďakujem vám úplne všetkým za výborne vyriešené úlohy a želám pekný, oddychový víkend!

                               MK

Piatok 27.3.

 •  Na precvičenie matematiky môžeš využiť stránku - klikni tu . Vyskúšaj Násobilkové obdlžníky. 
 • dnes máš aj úlohu na kód: H9MD7  Opakovanie vybraných slov
 • V prírodovede je učivo Zdravé stravovanie. Môžeš si pozrieť na Kozmixe žiacku lekciu- Prírodoveda 3.ročník, Človek- Strava je dôležitá 
 • Výtvarná výchova - Do zošita na PDA na celú stranu nakresliť potravinovú pyramídu /alebo na výkres/. 

Pre deti z Rim.kat náboženstva mám odkaz:

    p.uč. Vasiľová

Posielam deťom animovaný biblický príbeh, aby si ho mohli vrámci prípravy na Veľkú noc pozrieť: 
 
Zároveň im pripomínam, že majú v nedeľu pozerať sv. omšu v telke. Ďakujem
                                                                              Majte sa❤️
 

 

Štvrtok 26.3.

 • Na štvrtok máte úlohu na kód: AJ45N O čom čítame- vybrané slová.
 •  Vlastivedu si môžete rozložiť na viac dní, najprv prečítať text, prezrieť si mapu Slovenska. Potom si urob poznámky. Máme tam 3 úlohy. Postupne si ich vyrieš.
 • V úlohe č.3 máš pomôcku- VIHORLAT, ak nemáš žiaden obrázok napíš do okienka farebne iba názov pohoria. Ostatné informácie nájdeš na internete. Určite ste už boli napr. na Morskom oku, spomeň si, čo si tam videl, alebo v lese okolo Šíravy či Vinianskeho jazera.

Poznámka: Na Kozmixe pribudla záložka Škola z domu. Sú tam materiály na precvičenie na marec. SJ už má slovné druhy, my ich začneme preberať po zopakovaní vybraných slov. 

 

Streda 25.3.

 • Matematiku si môžete precvičiť tu  - Násobilka s Donaldom
 • Poznámka: Ak sa v Kozmixových úlohách nachádzajú pracovné listy, tie neriešite...  
 • Kód úlohy do štvrtka: O čom čítame -   AJ45N 
 
MAT: V pracovnom zošite sa teraz venujeme deleniu. Sú tam úlohy, kde delíme na časti alebo na daný počet. Urobila som k tomu krátku prezentáciu. Prezrite si ju na lepšie pochopenie úloh. Takto sme pracovali už aj spoločne na hodinách.
Pozri tu .
 
Úlohy na kód zadávam už iba po jednej, takže  na jej vypracovanie bude  v tých ďalších vymedzený iba 1 deň, aby sa nám to neplietlo.
 

X X X

Utorok 24.3.

SJL: Napíš si do zošita slová, v ktorých píšeme po z - i,í :

         zima, zívať, vozík, pokazíme, zips, klzisko, zinok, zistil, mraziť, vyraziť, porazil, vizitka, loziť, muzika, kamzík, Zita, Kazimír

 

Informatika: Kód úlohy do stredy- JRLRL

 

 

Pondelok 23.3.

 • Kvôli prehľadnosti vám budem zadávať prácu na každý deň samostatne- v Domácich úlohách
 • Na precvičovanie vybraných slov použite linky v úvode našej stránky- nové
 • Jednotky dlžky a ich premenu si precvič na stránke Pastelka, link je tiež na úvodnej stránke.
 • Úlohu na kód máte v utorok- je z informatiky.

                             Veľa trpezlivosti a radosti z práce! Vaša triedna

SOBOTA, NEDEĽA

        Ďakujem všetkým za vypracované úlohy na kód. Viem, že začiatky sú ťažké a zaiste sa vyskytli aj nejaké problémy, no som veľmi rada, že mi došli takmer od všetkých.

    Potešili ma aj fotky, ktoré som dostala. Keďže sú teraz vašimi učiteľmi rodičia, pracujte podľa ich pokynov pravidelne, aby sa vám úlohy nehromadili.

    Pri písaní úloh v zošitoch si vždy píšte dátum, kedy ste to robili, aby som to mohla skontrolovať.

        2. Kozmixova úloha mi už došla od:Dominiky Kotus., Jakubka, Jessici, Dominika N. aj Dominika P., od Viki, Vandy, Sašky, Alžbetky, Dominiky Kánt., Hanky, Rastíka, v nedeľu od: Mateja, Michala, Nellky v pondelok od:Mirka, Lucky, Dominiky Kotus.-2.krát...

  Všetkých vás pozdravujem.

  Vaša triedna.

Piatok 20.3.

 Dnes si pozrite prezentáciu z vlastivedy, do štvrtka si vypracujte určené strany.Vlastivedu máme iba raz v týždni, tak to dobre naštudujte. Klikni na tento odkaz:

Pstom po mape.ppsx (1642100)

 Dúfam, že ste na ňu nezabudli...

 Úloha na kód je z MAT do pondelka do 18.00 hod. : kód úlohy je 7PM5L

 Predchádzajúca úloha na kód končí dnes večer o 18.00

Tí, ktorí ste sa na Kozmixa nedostali, precvičujte si násobilku cez link, ktorý máte na úvodnej stránke...        Milí rodičia, poteší ma, ak mi dáte nejakú spätnú väzbu, ako sa vám darí, prípadne pošlete nejaké foto, ako pracujete na túto novú adresu:    maria.karolova@zsphorova.org

 

 

 

Domáca škola

    Milí žiaci, vidím , že už ste sa pustili mnohí do práce.Som tomu veľmi rada. Dúfam, že ste zdraví. 
    Prichádzajú mi už aj Kozmixové úlohy. Chcem vám dať k tomu niekoľko rád.
 
    Úlohy môžeš vyriešiť aj priamo, ak iba napíšeš svoje meno a priezvisko a zadáš kód, ktorý vám stále napíšem.
      / Je to na úvodnej stránke./
 

Ak sú v 1 úlohe viaceré predmety, nemusíš urobiť všetko naraz. Rieš to postupne, ale klikni na odoslať až vtedy, keď už bude hotové všetko.

 • ak pri riešení použiješ nápovedu,odráta ti to nejaké bodíky...
 • priebežne si môžeš kontrolovať správnosť svojich odpovedí
 • ja si môžem skontrolovať ako si pracoval, každú úlohu vidím...
 • prosím vás, zadajte meno a priezvisko, nech viem, kto to urobil...
 • ďalšie Kozmixové úlohy vám zadám v piatok
 • dostala som od niekoľkých žiakov iba prázdne úlohy- teda meno a nič, tak to skúste ešte raz, naučíme sa to
Nech sa vám darí!
 
 
 •       Ciest, ako sa dostať k zadaným úlohám je viacero, tá najjednoduchšia je kamoš Kozmix- na úvodnej stránke je link,po kliknutí naň sa zobrazí portál Kozmixu, klikni na Kozmixa-Rieš úlohy s kódom ,napíšeš tam svoje meno, potom kód a zobrazia sa ti úlohy. Tie vyrieš / MAT + SJL/ a klikni na odoslať.