Učivo a domáce úlohy

Štvrtok

23.05.2019 11:30
SJ: Opakovanie- tvrdé spoluhlásky,  Čít: str.97-98- po 1.odsek  MAT: PZ str.44/1 , zajtra je písomka na opakovanie

—————

Streda

22.05.2019 10:16
Písanie: str.17   MAT: str.42- urobili sme  G: str.4,5- urobené

—————

Pondelok

20.05.2019 11:49
SJ: Písali sme spoločne list kamarátovi,  Čít: ostáva text z minulej hodiny  MAT: PZ39/4  Geometria: urobili sme str.2,3

—————

Piatok

17.05.2019 12:20
SJ: Písali sme list vo dvojiciach, str104/8  Pís: str.17- po báseň  MAT: PZ str.34- slov úloha sobota, nedeľa,  37/3

—————

Štvrtok

16.05.2019 11:26
SJ: Píšeme listy, str.104/6  Čít: str.94- celý text  PVO: str.64- 65  MAT: PZ str 36/1,2

—————

Streda

15.05.2019 11:25
Robili sme: SJ- adresa a list, str.103/5 ústne  MAT: PZ str.35

—————

Utorok

14.05.2019 11:22
Pís:str.16 dokončiť  Čít: str.94- 95 po obrázok  MAT: PZ 35/2

—————

Pondelok

13.05.2019 11:03
SJ: Vety- opakovanie,  Čít: Reklama, Písanie: str.16- 6 riadkov   MAT: uč.61/5

—————

Piatok

10.05.2019 15:59
Písomné domáce úlohy nemáme. V utorok si napíšeme písomku z matematiky- počítanie s prechodom cez desiatku.

—————

Štvrtok

09.05.2019 11:25
SJ: 101/9  Čít: str.92- Dobrú chuť  MAT: PZ 33/1

—————


Kontakt

Mgr.Mária Karoľová

Kpt. Nálepku 16
Michalovce
07101


0566422838