Učivo a domáce úlohy

Štvrtok

04.06.2020 09:31
MAT: PZ str. 45- celá,  uč. 51/ 12, 13    SJ: Opakovanie vybraných slov po Z   VLA: Opakovanie - nížiny, pohoria, vodstvo

Streda

03.06.2020 09:12
MAT: PZ 44/ celá strana, uč.51/ 9    SJ: Opakovanie vybraných slov po v     Čít: 108/4

Piatok 29.5

28.05.2020 21:11
SJ: Opakovanie zámen, Kozmixova úloha: kód PW83T,  MAT: PZ str. 42/ 2, 3, 4   VLA: Vodstvo na Slovensku

Štvrtok 28.5.

27.05.2020 13:16
SJ: Diktát na zámená,   MAT: PZ str. 41/ 1, 2, 3,     PDA: Plazy str. 47 - 49,    ČÍT: str. 105 - 106, odpovedať na úlohy za textom

Streda 27.5.

26.05.2020 15:01
SJ: Precvičovanie učiva- video,  MAT: PZ str.40 - celá, precvičovanie násobilky- prezentácia,  Písanie: str.30

Utorok 26.5.

25.05.2020 14:58
SJ: str.97 adresy a, b,  1 prst a, b    MAT: uč. 49/ 72, 75,  PZ str. 39/4  Čít: str. 103- 104, cv. 3

Pondelok 25.5.

24.05.2020 20:28
SJ: uč. str.96/ 11, 97/ 12 - napíš iba slová, ktoré si našiel    MAT: uč. 49/ 65, 68, 70  v PZ str. 39/ 1, 2, 3     ČÍT: str. 102 , napíš, ktoré knihy J. Blažková pre deti napísala  HUV: kód 1SQBE

Piatok 22.5.

21.05.2020 21:16
SJ: Zámená str.95/ 5, 6 -ústne, str.97/ 7, 8-napísať iba 2.stlpček ,úloha na kód CBERN,  MAT: uč.48/ 60, 61, 62 a PZ str.38/ 4, 5   Čítanie: str.101- napísať do zošita Evkin odkaz- Comenia scriptom,  VYV: Namaľuj (nakresli) niektoré zvieratko o kt. sa teraz učíme na PDA

Štvrtok 21.5.

21.05.2020 06:44
SJ: Zámená, str. 94/ 1, 2,+ poučka, pozrieť si prezentácie   MAT: uč. 48/ 52, 54  v PZ str. 38/ 1, 2, 3,   PDA: Vtáky, str. 44 - 46,  Čít: str. 101

Streda 20.5.

19.05.2020 19:14
SJ: Opis predmetu str.93/1, 2, 3, Kozmix : J38Y4  Písanie: str.29,  MAT:PZ str.36/5, 6 a str.37/3, 4   Čítanie: str.100, odpovede na otázky za textom ústne
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>