Učivo a domáce úlohy

Utorok

07.05.2019 11:08
MAT: uč.str.59/24,26  AJ: Urobiť PL časti tela a zvieratá- bude 10 min. písomka

—————

Piatok

03.05.2019 12:17
MAT: uč.55/ 9

—————

Štvrtok

02.05.2019 11:23
SJ: 99/ lienka 3 bodková   MAT: PZ32/5

—————

Pondelok

29.04.2019 11:44
SJ: str.99/14  Písanie: 14/ báseň  MAT: PZ 31/4, 5  Zajtra si všetci donesú iba peračník a anglický jazyk, teplo sa oblečieme na štadion, vezmeme malý vak s jedlom. Odchádzame o 9.25 hod.

—————

Piatok

26.04.2019 11:57
SJ: Zvolacie, rozkazovacie a želacie vety- str.97-poučka   Čít: str.91  MAT: uč.54/ 5, 7 - bez zápisu

—————

Štvrtok

25.04.2019 11:36
SJ: Nácvičný diktát- vety  Písanie: str.13/ báseň Čít: str.90  PVO: Neživá príroda- opakovanie  MAT: PZ: str.30- dokončiť

—————

Streda

24.04.2019 11:30
SJ: Opytovacie vety, str.96 po cv.13  MAT: PZ str.29

—————

Streda

17.04.2019 10:12
SJ: Opytovacie vety, poučka + 95/7 ústne- správna intonácia opytovacej vety     MAT: PZ 29/ 1- dokončiť

—————

Pondelok

15.04.2019 12:25
SJ: Opytovacie vety, str.94/1  Písanie: str12   Čít: str. 88 - 89  MAT: PZ 27/4

—————

Piatok

12.04.2019 11:34
SJ: zopakovať oznamovacie vety, slovo, slabika, hláska  Čít: str.88- Jožko Pletko  MAT: uč. str.53/25

—————


Kontakt

Mgr.Mária Karoľová

Kpt. Nálepku 16
Michalovce
07101


0566422838