Učivo a domáce úlohy

Streda

15.04.2020 08:44
Vitajte späť! Tento týždeň sa budeme venovať prevažne výchovám. Začneme PVC. Keďže učebnice máme v škole, poďte sa pozrieť do Domácej školy...

Štvrtok a piatok

02.04.2020 07:44
VLA: Jar, str. 10  (zozadu), Veľkonočné sviatky a tradície, str.50- 51 PDA: Vylučovacia sústava, str.34- 35     Kozmix: NWU6H , piatok do 15.00

Streda 1.4.

30.03.2020 07:56
SJ: Podstatné mená, str.73- napísať poučku, 74/3 Roztrieď- Kto je to? (osoby), Čo je to? (zvieratá a veci),  MAT:Budeme pracovať s učebnicou str. 28: Sčítanie a odčítanie do 1 000. Písomne urob 28/1, 3,5 ústne 2,4,6 , Čít: str.81-83

Utorok 31.3.

30.03.2020 07:44
 SJ: Slovné druhy, str.71-72 prečítať, napísať poznámky z dokumentu v DŠ,  MAT: str.30- riešiš samostatne, INF: Otvor si link z INF na úvodnej stránke a prečítaj si - Internet a Elektronická pošta

Pondelok 30.3.

30.03.2020 07:39
SJ: Kontrolný diktát str.70, Písanie str. 25,    MAT: PZ str.29  Úloha na kód: P9JPG (do 19.00) Poznámky k úlohám v Domácej škole.

Piatok 27.3.

25.03.2020 10:50
MAT: PZ str.28, SJ: 70/ 6 -ústne, cv.7 napísať, Kozmixova úloha- H9MD7 ,  PDA str.32- 33 

Štvrtok 26.3.

25.03.2020 10:46
SJ:  Opakovanie vybr.slov-69/2, Zasmejme sa, Nácvičný diktát str. 68, úloha na kód - AJ45N , Mat: PZ str.27,  VLA: 38-39

Utorok- ANJ

24.03.2020 17:50
Kločankovci : Učebnice  str. 78/ 2 : do vašich zošitov popíšte obrázky podľa uvedeného príkladu: The mouse is in the hat. ... Hotovú úlohu mi odfoťte alebo o to poproste rodičov a pošlite na moju emailovú adresu: katarina.klocankova@zsphorova.org Ďakujem :) 

Streda 25.3.

23.03.2020 08:12
SJL: Rozprávanie podľa osnovy str.65/1, str.68/ 1 prst  MAT: PZ str. 26  Čítanie: Napísať do zošita mená opíc z knihy Opice z našej police postupne tak, ako ich chlapci dostávali...Link v Domácej škole

Utorok 24.3

23.03.2020 08:03
SJL: str. 68/9, napíšte si do zošita slová s i,í po z - máte ich v Domácej škole, MAT: PZ str. 25 celá  INF: úloha na kód : JRLRL
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>