Základná škola P.Horova  Michalovce

I.A

 

Vitajte na stránkach našej triedy

 
 

 

Krtko

 

a jeho kamaráti

 

 

 

   Triedna učiteľka:

 Mgr. Mária Karoľová

   Vychovávateľka: 

Mária Námešová

 

Dopravná výchova

 

 • V utorok 24.4.- v rámci vyučovania
 • V stredu o 13.00 - 14.00 hod

 Doniesť si prilbu a 1 euro.

 

   

Dopravná výchova

Apríl

 • 13.4.- Deň narcisov- dobrovoľná zbierka / Liga proti rakovine/
 • od 23.4. - 27.4.-Dopravná výchova / podľa rozpisu tried/
 • 26.4.- 3/4 ročná klasifikačná porada
 • 26.4.- stretnutie triednych dôverníkov v zborovni o 16.00 hod./ Rada rodičov/
 • 26.4.-Triedne rodičovské združenie o 16.30 v 1.A

Žijeme na tejto Zemi a každý z nás sa cíti za niekoho či niečo zodpovedný. Za seba, rodičov, prácu, výsledky...Cítime sa zodpovední aj za Zem? Za to, čo sa na nej deje, ako vyzerajú jej lesy, vody, mestá...a k čomu aj my prispievame svojou kvapkou? Alebo sme ľahostajní, nezodpovední, posmievační, pohŕdajúci? Môžeme za “to” aj my, či nie? Zamyslime sa spolu.

Recyklujeme odpad

Deň Zeme...Cieľom tohto významného dňa je pripomenúť si závislosť života 

                   od cenných darov Zeme, ktoré je potrebné chrániť. S deťmi sme využili

                     na vychádzke  energiu stromov, vytvorili sme lúku kvetov, maľovali sme vtákov,

                    priateľstvo  sme upevňovali hrou na telo a hrou na skutočné priateľstvo..

Príprava ku Dňu Zeme

Milí rodičia, takto  sa nám darilo prvý spoločný týždeň v ŠKD:

spoločne sme strávili čas pri hrách, relaxe, vychádzkach,súťažiach, 

samostatnej práci pri úlohách, čítaní  i počítaní...radosť  nám robia 

zaslúžené pochvaly, ocenenia aj za plnenie životných  zručností ...

Krtkovia v akcii

Na návšteve u piatakov

22.03.2018 - Svetový deň vody v ŠKD

Slávik Slovenska

     Vo štvrtok 15.3. budeme mať triedne kolo súťaže v speve ľudových pesničiek- Slávik Slovenska. Každý si pripraví 1 pesničku.   /krajný prípad- Vŕšok, dolina - z hudobnej výchovy, ktorú sme sa učili dnes/.


                                                                                              MK

Medzinárodný deň žien

Na karnevale

Polročné vysvedčenie

Trochu zábavy...

Čarovanie u Baby Jagy

     Oznam

 Vzhľadom na zvýšenú chorobnosť žiakov sa až do odvolania ruší činnosť krúžkov.   

 

Karneval

Kedy? V utorok 6.2.2018 o 12.30 hod.

Kde?  Veľká telocvičňa.

 

Tešíme sa všetky masky!

 

 

Január - čo nás čaká

 

 • 18.1.2018- Rodičovské združenie o 16.30 hod. 
 • 21.1.- Klasifikačná porada
 • 31.1.- Odovzdávanie polročných vysvedčení
 • 2.2.-piatok: Polročné prázdniny

 

Vianočná besiedka

 

Už sme školáci!

 

Ďakujeme

 

       ... všetkým, ktorí nám prispeli k vytvoreniu jesennej atmosféry krásnymi tekvicami!

 

Tekvičkový deň

 

Tekvičkový deň

 

Milí rodičia, 

v utorok 10.10.2017 chystáme v našej budove výstavku tekvíc. Ak máte v záhrade nejakú nazvyš, potešíme sa...Môžete ju doniesť už v pondelok. Potešíme sa, ak budeme mať za našu triedu aspoň 3 - 4 tekvice.

                                        Ďakujeme!

 

Vitajte v škole

prváci!

 

    Prvé dni máme za sebou...Nech sa Vám v škole dobre darí a každý deň nech prinesie veľa nových zážitkov.

Náš prvý deň...