III.A

Vitajte na stránkach našej triedy!

Námorníci

putujúci do Krajiny poznania

Tr. učiteľka: Mgr. Mária Karoľová

 

 

 Začali sa prázdniny, naša trieda je opäť prázdna...

 

Ideme na prázdniny

OZNAM

Záver školského roka

 • učebnice tento rok neodovzdávame, budeme to riešiť až v septembri
 • vysvedčenie deti dostanú v utorok 30.6. na 1. vyučovacej hodine
 • ŠKD nie je, obed sa nevarí
 • Deti odchádzajú na prázdniny po skončení 1.hodiny- o 8.30 hod.
 • Verím, že pre vysvedčenie prídu všetky deti....

 •                      MK

Naši domáci miláčikovia

V závere učiva o živočíchoch sme si mohli predstaviť aj svoje obľúbené domáce zvieratká a porozprávať, čo všetko o nich vieme...

MOVIE.mp4 (1529626)

Oznam 11.6.

Od pondelka 15.6. začína fungovať ŠKD v režime ako predtým - ráno od 6.30 a popoludní do 16.30 hod.

Žiaci budú vo svojich triedach, už sa nepresúvajú. Vyučovanie končí o 11.30, nedružinári idú hneď na obed tak ako doteraz, ostatní žiaci idú do svojich ŠKD.

                                                                     MK

 

OZNAM O POPLATKOCH ZA ŠKD

Prečítajte si toto rozhodnutie:

ROZHODNUTIE_SKD_10€.doc (50688)

POKYNY NA NÁSTUP DO ŠKOLY V PONDELOK 1.6.2020

 • príchod žiakov je od 7.00 - 7.45
 • pri vstupe do budovy bude žiakovi odmeraná teplota, ak je to v poriadku, rodič odovzdá tlačivo Vyhlásenie a žiak vchádza do budovy- do triedy, kde bude počas celého dňa (ak by mal žiak teplotu, rodič ho berie domov)
 • neprezúva sa, žiaci si potom postupne vyberú prezúvky zo svojej skrinky a obuv sa bude nechávať v triede, šatňové skrinky nebudeme používať
 • žiak má 2 rúška, používať sa bude len počas presunov, v triede nie
 • v pondelok je MDD, takže si donesieme len jedlo, niečo na kreslenie a písanie, prípadne niečo drobné na hranie
 • na ďalší deň dostanú žiaci pokyny v škole

Zvládneme to! Teším sa na Vás!

INFORMÁCIE K NÁSTUPU DO ŠKOLY

25.5. 2020

     Milí rodičia, v prílohe sú informácie k nástupu žiakov 1.6. do školy. V závere je tlačivo, ktoré je potrebné doniesť ráno pri nástupe do školy. Ak nemáte možnosť si to vytlačiť, bude k dispozícii v škole, vyplnite ho tam.

    Žiaci 1. stupňa budú rozdelení do skupín podľa toho, či po vyučovaní pôjdu do ŠKD alebo nie. Pretože dieťa nemôže meniť počas týždňa skupinu do ktorej nastúpi, všetci nedružinári z ročníka vytvoria skupinu, ktorá po 11.30 hod. ide na obed a domov. Družinári ( je ich v ročníku viac ), vytvoria dve skupiny, na obed ich  preberajú 2 vychovávateľky, ktoré s nimi obedujú a ostávajú popoludní. Takže dieťa neprechádza z jednej skupiny do druhej (ani počas dňa ani počas týždňa). 

   My máme zistený záujem za triedu. Ak by došlo k nejakým zmenám, prosím oznámte mi to do utorka večera, v stredu ráno posielame aktualizované zoznamy. Ďakujem.

                               S pozdravom   MK

PRILOHA c.1_POKYNY_1.6.2020 (1).docx (17600)

,

OZNAM PRE RODIČOV

19.5.

    Milí rodičia, z dôvodu otvárania škôl pre 1. stupeň a 5. ročník od 1. júna Vás prosím, aby ste mi obratom poslali nasledovné informácie:

 • či Vaše dieťa 1.6. do školy nastúpi
 • ak nie 1.6.- kedy predpokladáte jeho nástup
 • prevádzka pre 1. stupeň je predpokladaná od 7.00 - 16.00 hod
 • napíšte, či bude dieťa v ŠKD a na obede
 • napíšte, kedy dieťa do školy príde a kedy odíde a s kým bude prichádzať ( odchádzať)

Prosím, napíšte mi čím skôr tieto informácie na:  maria.karolova@zsphorova.org  alebo SMS správu.

                                                       Vopred ďakujem!   MK

Tieto údaje potrebujeme v stredu 20.5. ( do 20.00)

Milí rodičia!

    Na domácu školu nám poskytne výbornú pomoc vzdelávací portál Kozmix. Prosím Vás, aby ste tam prihlásili svoje dieťa. Budem tam zadávať úlohy, ktoré po vypracovaní dieťa odošle. Ako na to:

Prihláste svoje dieťa na vzdelávací portál:

https://moj.kozmix.sk/

 

Návod ako na tvorbu účtu:

moj.kozmix.sk/pomoc/navod/prihlasenie-a-registracia/tvorba-uctu-pre-dieta

 

Tento vzdelávací portál je do 15.4. poskytnutý zdarma / aktivačný kód: skolazdomu /.

Budem tam zadávať úlohy na kód, ktoré deti vypracujú a odošlú. Kód vždy bude zadaný v domácich úlohách.

Máte 2 možnosti:

1. Ak dieťa zaregistrujete, bude mať prístup ku všetkým predmetom a materiálom, ktoré portál ponúka / je ich tam veľmi veľa...10 predmetov, videá, pracovné listy.../

2. Dieťa rieši iba úlohu s daným kódom / zadá svoje meno a priezvisko, kód, vyrieši úlohy, odošle... K ostatným veciam nebude mať prístup

   Úlohy odoslať až keď sú urobené všetky./ 1. úloha je SJL + MAT /

Naše učenie bude zábavnejšie! Ďakujem. MK

Kozmixové úlohy

Čas na vypracovanie úlohy je vždy vopred zadaný, kód napísaný pri danej úlohe. Postup máš pod týmto tlačidlom

                                                 kamos.kozmix.sk

Postup: Klikni na tlačítko kamos.kozmix , potom na postavičku Kozmixa, napíš svoje meno a zadaj kód. Potom sa dostaneš na zadanú úlohu. Určite Ti radi pomôžu rodičia.

 

 

Finančná gramotnosť

Polrok je za nami...

    Trochu si oddýchneme a s chuťou sa pustíme do práce v druhom polroku. Vykročme tam v zdraví a s predsavzatím, že to, čo nám robilo problémy napravíme, že sa polepšíme, budeme usilovní, na hodinách aktívni, stále pripravení, nezabudneme si žiadne pomôcky...Znie to ako rozprávka? My už vieme, že rozprávky majú šťastné konce...Nech je taká aj tá naša TRETIACKA! Držme si palce.

Ma Vianočnej tržnici

Prišiel k nám Mikuláš

Upršaný piatok...

     Náš piatok bol v znamení vody. A to nielen tej  v podobe dážďa, ale aj v jeho ďalších podobách...Kolobeh vody nám už určite nebude robiť žiaden problém.

Kolobeh vody v prírode

Brány škôl sa otvorili...

 

Prázdniny sa pominuli,

začína sa škola.

Naša trieda nedočkavo

nás všetkých už volá...

V ŠKD budeme v 2 skupinách:

1.p.Polláková /3.B/                    2.p.Javiľáková /3.C/

Jessica                                              Saška

Viki                                                    Dominika Kán.

Dominika Kotus.                          Alžbetka

Vanda                                               Nellka

Lucka                                                Tomáško

Kubko                                               Hanka

Rastík                                                Dominik

Matejko                                             Miško

Ako sme oslávili deň detí

skalné ruže- my sme si ich dnes vysadili...ešte doplníme kamienkami a výzdobíme kelímky...vlastné dielko sa podarilo...

Dopravná výchova

     Aj v tomto školskom roku sme si zopakovali pravidlá bezpečného správania sa na cestách. Je dôležité pravidlá poznať, no ešte dôležitejšie je vedieť sa podľa nich aj správať a dodržiavať ich. Ako sa zachovať ak sa pri jazde na bicykli kamarát zraní? To sme sa dozvedeli z peknej a názornej prednášky pracovníčky Červeného kríža. No nech sa nám takéto situácie radšej vyhýbajú...

 

 

Čas jarných vôni

    Prišla jar. Všetci sa na ňu po dlhej zime veľmi tešíme... Menej obliekania, hry vonku, rozkvitli jarné kvietky, všetko sa rozzelená. V blokovom vyučovaní o jari sme riešili rôzne úlohy, no neostali sme iba pritom. Vyhrnuli sme rukávy , vyupratovali časť školského dvora a upravili skalku. Odmenou za usilovnosť nám bol dobrý pocit z toho, že to vyzerá oveľa krajšie!

 

 

VEU/ Čas jarných vôni

Marec- mesiac knihy

VEU / Užitočné zvieratká

Finančná gramotnosť

Takto sme začali

Polrok je za nami...

    Ani sme sa nenazdali a polročné vysvedčenie je za nami. Teraz len načerpať nové sily a s chuťou sa pustiť do práce. Urobme všetko preto, aby nás obišla chrípka...

Vysvedčenie

Vitajte u Krtkov

 

Vianoce, Vianoce prichádzajú...

  Čas Vianoc sa nám nezadržateľne blíži. Naša trieda si spríjemnila čas čakania predvianočným posedením s najbližšími. Bol to príjemný večer s atmosférou blížiacich sa Vianoc...

  

Vianočná besiedka

Mesiac úcty k našim starkým

Školský rok sa začal

Záver prvého ročníka

Výlet sa nám vydaril

Didaktické hry

MDD

Našim mamkám...

Naše mamy...

ITV blok: Vzácna voda

Dopravná výchova

Na návšteve u piatakov

Polročné vysvedčenie

Čarovanie u Baby Jagy

Vianočná besiedka

 

Už sme školáci!

 

Vitajte v škole

prváci!

 

    Prvé dni máme za sebou...Nech sa Vám v škole dobre darí a každý deň nech prinesie veľa nových zážitkov.

Náš prvý deň...

 

Učíme sa pre život, nie pre školu.

               / Seneca/

 

Prázdninoví oslávenci

Meniny oslavuje:

   25.7. - Jakubko

   26.7.- Hanka

4.8. - Dominiky

a Dominikovia

Narodeniny oslavuje:

11.8.- Hanka

14.8. - Alžbetka

18.8. - Jessica

25.8. - Dominika

 

Blahoželáme!

Námorníci

My sme malí námorníci

lepších veru niet.

 Preplávame počas roka

celučičký svet!

Stupnica hodnotenia (testy, písomky)

Stupeň 1: 100% - 90%

Stupeň 2: 89 % - 75%

Stupeň 3: 74% -50%

Stupeň 4: 49% -30%

Stupeň 5:  29% - 0%

Hodnotenie diktátov

0- 2 chyby =  1

3 -4  chyby = 2

5- 7 chýb   = 3

8- 10 chýb =  4

11-  a viac   = 5