Základná škola P.Horova  Michalovce

III.A

 

Vitajte na stránkach našej triedy

 

Námorníci

putujúci do Krajiny poznania

Tr. učiteľka: 

Mgr. Mária Karoľová

 

 

Prišla jeseň- vši zase útočia

     Prosím o kontrolu vlasov detí, v prípade nálezu nechajte dieťa doma až do úplného odstránenia. Ďakujem.    MK

Oznam pre rodičov

    Poplatok do fondu rodičov vo výške 20 eur je potrebné uhradiť do 23.10. Ak máte v škole viac detí, platí starší zo súrodencov.   MK

Brány škôl sa otvorili...

 

Prázdniny sa pominuli,

začína sa škola.

Naša trieda nedočkavo

nás všetkých už volá...


Vitajte na palube a pripravte sa na plavbu!

 

 

 Začíname v pondelok 2.9.2019

  •     Stretneme sa v našej novej triede v budove č.3- pri ŠJ na prízemí o 8.15 hod.
  •     Po slávnostnom otvorení šk. roka na školskom dvore sa presunieme do triedy.
  •     Overte si u rodičov informácie: či budem chodiť do ŠKD, na obed, náboženstvo alebo etiku
  •     Skončíme okolo 9.45 hod. a ideme domov
  •     V utorok budeme mať 4 vyučovacie hodiny, obed, ŠKD
  •     V stredu sa učíme už podľa rozvrhu hodín

 

V ŠKD budeme v 2 skupinách:

1.p.Polláková /3.B/                    2.p.Javiľáková /3.C/

Jessica                                              Saška

Viki                                                    Dominika Kán.

Dominika Kotus.                          Alžbetka

Vanda                                               Nellka

Lucka                                                Tomáško

Kubko                                               Hanka

Rastík                                                Dominik

Matejko                                             Miško

 

Rozvrh hodín

Skončila sa druhá trieda...

Veľké Ď A K U J E M všetkým rodičom a mojim milým, úžasným deťom za  krásne strávené obdobie...Bolo mi cťou a potešením s Vami pracovať, spolupracovať, spoznať Vás i Vaše detičky.  V stredu na  záverečnom hodnotení sme si zároveň pri odovzdaní pochvaly pre priateľa vysvetlili znova,  že  budú  rozdelení do dvoch skupín 3.B a 3.C...tie Vaše úžasne deti to vyriešili samé. Pevne sa chytili za ruky a so smútkom v očiach sa prerozdelili podľa priateľstva tak, ako som ich v skupinkách denne  pozorovala..../ okrem deti ktoré chýbali /   Buďte hrdí na svoje deti! Nenadarmo sme plnili úlohy a vychádzali zo zásad životných zručnosti, ktoré sú  v praxi veľmi dôležité....

Vážení rodičia, ďakujem Vám za nádherné kvety, darčeky, úprimné  slová aj slzičky posledný týždeň.  Nevráti mi to deti! ........Želám Vám a detičkám  krásne leto, prázdniny, veľa zážitkov ...s úctou M N

Ďakujem Vám za krásne chvíle...

hodnotenie službičiek,zručnosti, čas rozlúčky- ďakujem za všetky krásne dni

užívame si posledné spoločné dni v meste, hodnotíme kamaráta

Dopravná výchova- Jazda zručnosti

HIP HOP si zatancovali a boli skvelí...

Námetové hry - hudobníci, relax

Oznam Vážení rodičia, výlet sme definitívne zrušili, pani učiteľka poskytne info ... dnes to bolo o zábave, mobiloch a tabletoch...ale trošku aj o učení...

Relax počas horúčav sme si krátili aj takto

Ako sme oslávili deň detí

Vidieť radosť v detských očiach je jeden z najkrajších darov, ktoré v živote môžeme dostať. Nech sú všetky deti šťastné...

O čom snívajú deti... Čo je sen? Prečo snívame? Môže sa sen stať skutočnosťou........a mnoho ďalších otázok a odpovedí .... Niektoré sny prekvapili aj samotných rodičov...

Mama je jediný človek na svete, ktorý dokáže zastúpiť každého, no jej miesto, nemôže nikto nahradiť. Všetko najlepšie ženám s najkrajším povolaním

skalné ruže- my sme si ich dnes vysadili...ešte doplníme kamienkami a výzdobíme kelímky...vlastné dielko sa podarilo...

Majstrovstvá mesta v korčuľovaní 2019 3. - 4. ročník - 1. miesto 1. - 2. ročník - 3. miesto Gratulujeme

Dopravná výchova

     Aj v tomto školskom roku sme si zopakovali pravidlá bezpečného správania sa na cestách. Je dôležité pravidlá poznať, no ešte dôležitejšie je vedieť sa podľa nich aj správať a dodržiavať ich. Ako sa zachovať ak sa pri jazde na bicykli kamarát zraní? To sme sa dozvedeli z peknej a názornej prednášky pracovníčky Červeného kríža. No nech sa nám takéto situácie radšej vyhýbajú...

 

Veľká noc ide

Mesiac lesov- environmentálna výchova

 

Čas jarných vôni

    Prišla jar. Všetci sa na ňu po dlhej zime veľmi tešíme... Menej obliekania, hry vonku, rozkvitli jarné kvietky, všetko sa rozzelená. V blokovom vyučovaní o jari sme riešili rôzne úlohy, no neostali sme iba pritom. Vyhrnuli sme rukávy , vyupratovali časť školského dvora a upravili skalku. Odmenou za usilovnosť nám bol dobrý pocit z toho, že to vyzerá oveľa krajšie!

 

 

VEU/ Čas jarných vôni

Marec- mesiac knihy

VEU / Užitočné zvieratká

Hráme sa so slovom

Finančná gramotnosť

Korčuliarske začiatky

Takto sme začali

Karneval je krásna vec...

CHválim Vás...

Polrok je za nami...

    Ani sme sa nenazdali a polročné vysvedčenie je za nami. Teraz len načerpať nové sily a s chuťou sa pustiť do práce. Urobme všetko preto, aby nás obišla chrípka...

Vysvedčenie

Finančná gramotnosť: Nevyhnutná súčasť výchovy

V reštaurácii u“ KRTKOV“

Finančná gramotnosť je dnes  nevyhnutnou súčasťou výchovy rovnako ako slušné správanie či zdravý životný štýl. My sme si celotýždňovú tému postupne upevňovali a dnes sme si všetky vedomosti, zručnosti premenili na realitu. Deti si samé naplánovali a navrhli realizáciu. Ich nápad sa mi páčil tak sme si to zrealizovali. Od pozdravu a príchodu do reštaurácie až po zaplatenie a odchod.  Asi nikto neočakáva, že sa  dieťa ako mávnutím čarovného prútika  premení na uhladeného gentlemana alebo distingvovanú dámu. Podobne sa nedá očakávať, že si deti osvoja finančnú gramotnosť samé od seba. Tu je dôkaz ako   sa im  to celé podarilo. Je skutočne veľa možností ako deťom ukázať základy finančného sveta. V  praxi najlepšie funguje  príklad,  aby deti pochopili hodnotu veci a peňazí čo najskôr. Nezabúdajme, že práve otvorenosť, vzájomná dôvera a dôslednosť sú hlavnými predpokladmi toho, že si dieťa úspešne osvojí finančnú gramotnosť.

Vitajte u Krtkov

 

Vianoce, Vianoce prichádzajú...

  Čas Vianoc sa nám nezadržateľne blíži. Naša trieda si spríjemnila čas čakania predvianočným posedením s najbližšími. Bol to príjemný večer s atmosférou blížiacich sa Vianoc...

  

Vianočná besiedka

Zimné variácie

Čarokrásna jeseň v aktivitách

Jeseň v srdci 2.A

Mesiac úcty k našim starkým

Úcta k starým rodičom

Hodnotenie

Školský rok sa začal

Záver prvého ročníka

Výlet sa nám vydaril

Didaktické hry

MDD

Našim mamkám...

Naše mamy...

ITV blok: Vzácna voda

Dopravná výchova

Na návšteve u piatakov

Na karnevale

Polročné vysvedčenie

Čarovanie u Baby Jagy

Vianočná besiedka

 

Už sme školáci!

 

Vitajte v škole

prváci!

 

    Prvé dni máme za sebou...Nech sa Vám v škole dobre darí a každý deň nech prinesie veľa nových zážitkov.

Náš prvý deň...

 

Učíme sa pre život, nie pre školu.

               / Seneca/

Októbroví oslávenci

 

Narodeniny oslavuje:

8.10. - Mirko

Meniny oslavuje:

18.10. - Lukáško

Blahoželáme!

Námorníci

My sme malí námorníci

lepších veru niet.

 Preplávame počas roka

celučičký svet!

Stupnica hodnotenia (testy, písomky)

Stupeň 1: 100% - 90%

Stupeň 2: 89 % - 75%

Stupeň 3: 74% -50%

Stupeň 4: 49% -30%

Stupeň 5:  29% - 0%

Hodnotenie diktátov

0- 2 chyby =  1

3 -4  chyby = 2

5- 7 chýb   = 3

8- 10 chýb =  4

11-  a viac   = 5