Piatok

04.05.2018 11:30

Šlabikár str.44- čítať slová ,  Písanie 2/ 24 f  D.úloha - na papieri G g- 1 strana   MAT: 43/2