Piatok

18.05.2018 11:09

Šlabikár str.54- 55- čítať   Písanie 2- str.21 dokončiť   MAT: 55/1