Piatok

25.05.2018 11:31

Šlabikár- dokončili sme, v pondelok donesieme Čítanku, Písanie: Doniesť na kontrolu písanku 1, D.úloha- prepísať báseň Prasiatko / z papiera/  do žltého zošita, MAT: str.58