Piatok

09.02.2018 14:47

Šlabikár str.4-5  Písanie 2 str. 11 / polovica/  MAT: str.2