Piatok

16.03.2018 11:20

Šlabikár str.17,  Naučiť sa básničku Čokoláda, Písanie- nácvik slov a viet s C,c, D.úloha na papieri- Vety s obrázkom. MAT. str.15