Piatok

05.06.2020 09:05

Mat: PZ str.46 - celá, uč. 51/ 17,19  SJ: Opakovanie, podstatné mená- všeobecné a vlastné,   PDA: Obojživelníky: 50 - 51