Piatok

31.01.2020 16:09

Počas voľných dní si čítam Opice z našej police, každý deň 1 kapitolu od str.46 po str.56

Pre chýbajúcich: z geometrie sme urobili na str.86/1-3, opakovali vybrané slová, písali 4 riadky na stránke o gotike