Pondelok

03.06.2013 14:08

Zopakujte si z matematiky na zajtrajší test: písomné sčítanie a odčítanie + skúška, príklady so zátvorkami, nerovnice, slovné úlohy, násobenie a delenie, rysovanie kružníc a trojuholníka...