Pondelok

15.06.2015 18:10

MAT: PZ 70/1  , ostatné úlohy na tejto strane sme už urobili   SJ: Zopakovať učivo z poslednej strany učebnice- čo sme sa naučili