Pondelok

12.02.2018 12:25

Čítanie: Vety z papiera - T,  Písanie 1- str. 9- 4 riadky, D.ú.- na papieri slová- raketa, rovný   MAT: str.3- vajíčková úloha,  PVO- str.20