Pondelok

09.04.2018 12:20

Šlabikár str.28/3  Písanie ž Ž - polovica papiera  MAT: str.25/4  PVO- dokončili sme po str.29