Pondelok

12.03.2018 12:23

Šabikár str.12- 13,  Písanie2, str.4 a 12- v škole, D.úloha str.14/ 3 riadky / kus, mak, komín/   MAT: str.12  PVO: str. 23 - 24