Pondelok

23.04.2018 12:19

Šlabikár str.37- čítať 2 odseky   Písanie2- str.27  MAT: 34/2,3- D.úloha   PVO: str.31