Streda

09.05.2018 12:54

Písanie- dokončiť papier s Ff   MAT: robili sme str.45- 46