Streda

07.03.2018 12:30

Čítanie-  Z, vety na papieri,  Písanie: papier s B b- dokončená strana s B, D.úloha- 5 riadkov pri malom b  MAT: Písali sme samostatnú prácu