Streda

18.04.2018 11:18

Šlabikár str. 35- čítať 2 odseky   Písanie 1- str.24/ polovica strany  MAT: str.30 / bez vajíčkovej úlohy/