Štvrtok

30.05.2013 16:53

SJ: Opakovanie- slovné druhy, vybrané slová- písomne str.173- Doplň   G - Rysovanie trojuholníka a kružnice

—————

Späť


Kontakt

Mgr.Mária Karoľová

Kpt. Nálepku 16
Michalovce
07101


0566422838