Štvrtok

06.06.2013 12:52

MAT: uč. str.82/ 3,4 - urobiť v geometrickom zošite    SJ- 175/ Bratislava - prepísať text