Utorok 24.3

23.03.2020 08:03

SJL: str. 68/9, napíšte si do zošita slová s i,í po z - máte ich v Domácej škole, MAT: PZ str. 25 celá  INF: úloha na kód : JRLRL