Utorok

10.04.2018 11:09

Šlabikár str.29- čítať prvú časť textu Komu patrí, Písanie: prepis básne zo Šlabikára do žltého zošita / 4 riadky/,  MAT: str.26- vajíčková úloha