Utorok

29.05.2018 10:28

Čítanka str. 4- 5 , domáca úloha 2.   Písanie: prepísať báseň Lienka / do žltého zošita/  MAT: str.61/ 5,6