Informácie z RZ 19.9.2017

 • možnosť poistiť žiaka v poisťovni Kooperatíva / na stratu vecí/ - 0,80 eur, prípadne násobky tejto sumy           T: do polovice októbra
 • uhradiť schválený príspevok rodičov na tento školský rok vo výške 20 eur / za 1. dieťa / T: do konca okt.
 • pri príchode do školy nechodiť už s deťmi do priestorov šatne a do triedy
 • chodiť do školy včas, o 7. 45 hod. sa zamyká vchod
 • poplatok za stravu uhrádzať tak, aby k 1. v nasledujúcom mesiaci bola zaplatená / šeky dostali 21.9./
 • tlačivá - školský register a súhlas pre činnosť psychológa vrátiť obratom triednej učiteľke
 • konzultačné hodiny škol psychológa  : každý pondelok 13.30 - 15.30 /pre rodičov
 • sledovať pravidelne triednu web stránku, sú tam občas odkazy, ktoré sú akútne /odstávka jedálne.../
 • čo som zabudla: prosba pre rodičov  o nastavenie odoberania nášho školského YOUTUBE kanálu : "ZSPHorova" - reklama, promo
 • a tiež ak sú rodičia prihlásení na Facebooku- požiadajte o pridanie do skupiny "8.ZŠ (P.Horova) Michalovce"- je to rýchly prenos informácií

13.9. 2017

 Všimla som si, že niektoré deti majú v taške aj veci, ktoré v daný deň nepotrebujú / Prvouka, náboženstvo.../ Nech to zbytočne nenosia, majú to len raz v týždni- podľa rozvrhu.

 

 • Pravoslávne náboženstvo budú mať deti od budúceho týždňa v utorok 7. vyučovaciu hodinu
 • Evanjelické náboženstvo /reformované/ bude tiež v utorok 7.vyuč. hodina / 13.45 /

Ak majú deti písomnú domácu úlohu, označím im to červenou bodkou.

 

Pondelok 11.9. - budeme mať vyučovanie už podľa rozvrhu hodín.

 

Prosím rodičov, aby rozstrihali deťom kartičky s písmenami a obrázkami / iba ružovej farby/ a vložili ich do nejakej obálky. Nech si ich nosia v šlabikári. Ďakujem.

 

 

 

 

 

6.9.2017

 • 7.9. - 8.9. máme ešte po 3 vyučovacie hodiny/ deti si donesú Šlabikár, Moje prvé tvary a Matematiku/
 • od pondelka sa budeme učiť už podľa rozvrhu hodín
 • úbor na telesnú výchovu stačí doniesť v pondelok / vo vrecúšku : tepláky, tričko krátky rukáv, mikina, ponožky, tramky alebo botasky /
 • V utorok som dala deťom šeky za obedy
 • 19.9. bude rodičovské združenie o 17.00 hod.
 • na všetky veci  a pomôcky prosím napíšte deťom meno, aby si ich nezamieňali

 

 

Čo potrebujem 1. týždeň:

 • doniesť vyplnené tlačivá- prihláška na obedy

                                       -   do ŠKD

                                       -  údaje pre triednu učiteľku

 • uhradiť poplatok do ŠKD 20 eur za 2 mesiace
 • priniesť kotúčik toaletného papiera a hyg. vreckovky
 • doniesť do triedy uteráčik a pohár /označený/