Rodičovské združenie 11.5.2017

 • v pondelok 15.5. je náhradný termín -Komparo - pre tých, ktorí chýbali v škole
 • 22.5.- Pilotné testovanie NÚCEM zo SJL a MAT pre 4.A
 • 7.jún- návšteva divadla v Prešove
 • 9.jún- odovzdať potvrdenie od lekára / do ŠvP /
 • priebežne doniesť vyplnené tlačivo s údajmi do ŠvP
 • pred odchodom do školy v prírode napíšeme záverečné testy / od 5.-9. júna/
 • 12.6.- 16.6.škola v prírode Zuberec / Orava /
 • 29.6.- rozlúčka v triede
 • 30.6. odovzdávanie vysvedčení  

 

           ...trochu spomienok

 

Rodičovské združenie: 17.1. 2007

 • Známky do internetovej žiackej knižky TU zadáva vždy prvý piatok v mesiaci za celý uplynulý mesiac naraz, nie priebežne
 • Dodržať termín platby za ŠKD - k 5.v mesiaci
 • Opatrenie na používanie mobilov - školský poriadok nedovoľuje používať mobil v škole, deti ráno po príchode do školy odovzdajú TU mobily do skrine, pri odchode domov ich dostanú, v súrnom prípade situáciu rieši TU alebo vychovávateľka
 • Vo 4.ročníku je Škola v prírode, približný termín je druhá polovica mája, štátna dotácia je 100 eur na žiaka
 • Návrh od rodičov- zabezpečiť vyčistenie koberca firmou, sú ochotní prispieť na potrebnú sumu /zvážime/
 • Viesť deti k zodpovednosti za prípravu pomôcok  do školy 
 • Na vyučovanie sa pripravovať priebežne, vyhnú sa tak stresu pred vysvedčením

 

 

Rodičovské združenie

     Uskutoční sa v utorok 17.1.2017 o 16.30 hod. v našej triede. Všetkých Vás srdečne pozývam.   MK

 

27.9.2016

 • deti dostali naspäť papier od školskej psychologičky, potrebné sú podpisy oboch rodičov
 • informujte deti prosím o tom, či idú na suchú stravu alebo sú odhlásení, aby nevznikalo nedorozumenie
 • ak máte doma ešte prihlášku pre chlapcov na basketbal, prosím doniesť čím skôr
 • 1 euro na škodový fond / potrebujem odovzdať /

                       Ďakujem                   MK

 

Rodičovské združenie 22.9.2016

Informácie:

 • služby školského psychológa pre žiakov, učiteľov i rodičov
 • škodový fond- 1 euro za žiaka, ak trieda nespôsobí žiadne škody, na konci šk. roka budú vrátené do triedy
 • chystá sa 5 dňová odstávka školskej jedálne, rodičia budú včas informovaní / možnosť vyhlásiť dieťa z obedov alebo môže dostávať suchý balíček/
 • príspevok na ZRPŠ schválený na Rade rodičov je ako minulý rok: 1.dieťa - 20 eur, ďalšie deti neplatia nič / pri viacerých súrodencoch platí najstarší/
 • poistenie vecí žiaka - Kooperatíva- 0,8 eur / poistenie je dobrovoľné/
 • na školu v prírode vo 4.ročníku prispieva štát sumou 100 eur na žiaka, zrealizuje sa v máji
 • preventívne kontrolovať deťom vlasy, dbať na hygienu rúk
 • aktualizovaný školský poriadok / bude zverejnený aj na stránke školy / Zákaz používania mobilov počas vyučovania! Pri porušení bude odovzdaný mobil RŠ, kde ho vyzdvihne rodič./
 • Dôsledná príprava na vyučovanie, viesť deti k samostatnosti pri príprave pomôcok do školy.
 • úbor na TV- dlhé nohavice, tričko, bunda, ponožky, obuv vhodná do telocvične
 • nabádať deti k zdvorilému správaniu v škole i na verejnosti

 

 

 

Milí rodičia!

    V minulom školskom roku sme si objednávali z vydavateľstva AITEC balík učebných pomôcok, ktoré nám mali pomôcť predovšetkým v matematike.Bolo by vhodné, aby sme pokračovali s týmito pracovnými zošitmi a učebnicou. Nakoľko nedostávame ani v ostatných predmetoch pracovné zošity, vybrala som na tento školský rok následovné pomôcky:

- Matematika 4 / učebnica, PZ 1 a PZ 2 / súbor za 6,16

- Pracovný zošit k učebnici SJ za 3,30

- Pracovný zošit k učebnici Vlastiveda 4 s mapou za 2,75

                                         spolu : 12,21 eur

    Ostatné pomôcky- zošity na všetky predmety a veci na výtvarnú výchovu zabezpečím z triedneho fondu / 10 eur/.

 

Faktúru za objednávku z vydavateľstva potrebujem uhradiť hneď, preto prednostne potrebujem aby deti doniesli 12,20 eur / do 12.9. /na triedny fond môžu nosiť peniaze priebežne.

                                      Za pochopenie Vám ďakujem.   MK

 

Rozdelenie žiakov do skupín na Anglický jazyk  

4.ročník

1./Mgr.Haníková/   2.  /Mgr.Čižmárová/            3.sk. Mgr.Balogová

1. Bajko M.                      1. Bartko D.             1. Hamar A.

2. Berešová D.                2. Guľvašová L.        2. Kiš A.

3. Čonka Š.                   3. Hamar A.                      

4. Hotovčinová Z.             4. Peticzká T.                  

5. Hreško S.                  5. Soták S.

6. Jurek K.                    6. Stloukalová S. M.

7. Kidalová M.                 7. Šimková N.

8. Laškodyová S.            

9. Makeľová E.             

10.Marcinčák P.              

11. Štofa J.                     

12. Ferenc M,

13. Lajterčuk V.

14. Šogan F.

15. Lebedová S.