Základná škola P.Horova  Michalovce

I.A

 

Vitajte na stránkach našej triedy

 
 

 

 

A je to tu...

 

    Posledné zvonenie pre prváčikov, prvé naozajstné vysvedčenie, rozlúčka so spolužiakmi a ideme na prázdniny!  Školský rok utiekol ako voda, čaká nás zaslúžený odpočinok, kúpanie, relax... Nezabudnime ani na knihu, prečítajme si pekné rozprávky, zaujímavé príbehy. Nenechajte celkom oddychovaťani pero a farbičky, aby sme v septembri mohli pokračovať v tom, čo sme sa doteraz naučili

 

              Krásne prázdniny všetkým!

Záver prvého ročníka

Poďakovanie

Vážení rodičia, ďakujeme Vám za kvety, darčeky, dobrú spoluprácu počas celého školského roka najkrajší zo všetkých bol pre nás úsmev a poďakovanie Vašich deti, prajeme Vám veľa síl a trpezlivosti s vašim dieťaťom  aj v ďalšom školskom roku. Stretneme sa opäť v našej triede Krtkov, ktorí  sa v novom školskom roku vydajú na cesty, potulky   za novými vedomosťami, zručnosťami.......MN, MK

Milé deti, 

užite si prázdniny s úsmevom na tvári,

lebo len s úsmevom sa všetko podarí.

Po prázdninách sa stretneme opäť,

bude vás tu čakať  zábavy kopec!

 

Poďakovanie

 

Krtko

 

a jeho kamaráti

 

 

 

   Triedna učiteľka:

 Mgr. Mária Karoľová

   Vychovávateľka: 

Mária Námešová

 

 

Slávnostné ukončenie školského roka

 

    Posledný školský deň sa stretneme o 8.00 hod v našej triede. Ak bude dobré počasie, pôjdeme na veľký školský dvor, ak by pršalo, ostaneme v triede. Predpokladané ukončenie školského roka je o 9.30 hod. ŠKD je len do 10.00 hod., obed v piatok už nie je.

Pomôcky do 2.ročníka

Budeme si objednávať písanky- 2 časti + zošit pre druhákov

                                                  Matematika- učebnica + 2 pracovné zošity

Celá sada stojí 15 eur.

Sumu doniesť do konca školského roka  /ak to nie je možné, tak v septembri.../

 

záverečné sebahodnotenie vlastných výsledkov v skupine

 Aj vďaka sebareflexii dokážu deti zlepšovať svoje výsledky a dokážu sa viac naučiť, učíme sa hodnotiť  seba  ale aj iných...

Sebahodnotenie

hodnotenie životných zručnosti- oceňovanie deti, priateľov

Pravý priateľ vždy ťa schová, vždy ti povie správne slová. 

I keď by to bolieť malo, povie ti vždy čo sa stalo.

hodnotenie zručnosti máj

Výlet sa nám vydaril

Didaktické hry

MDD

Ocko, si prvý muž, ktorý sa zapísal do môjho srdca, 
a na tomto mieste už navždy zostaneš. 

 

Všetko najlepšie ku Dňu otcov!
 

... písali sme ockovi a vyrobili darčeky...

Krásny Deň otcov prajeme

dnes sme si boli po ocenenie za 3.miesto v 1.kategórii "Práca polície očami detí".

Polícia očami detí 3.miesto

 

Oznamy pre rodičov !!!

 

    Prosím rodičov aby vyplnili formulár, ktorý majú deti v taške a podpísaný obratom vrátili. Je to okrem iného aj súhlas s tým, aby sme mohli zverejňovať fotografie na našej stránke.

 • Školský výlet bude 21.6.- návšteva gazdovského dvora vo Veľkých Raškovciach.Potrebujeme cca 10 eur- Máme objednaný autobus a obed aj s pitným režimom + vstupné. Na tento deň sú deti z obeda v škole odhlásené. /Peniaze už môžu nosiť./
 • Pripravte prosím deťom kópiu zdravotného preukazu /obojstranne/tak, aby som ju mohla mať v škole aj ďalší školský rok.
 • Didaktické hry, ktoré budeme mať 20.6. sú pobytom v prírode, preto si neberieme školské veci, ale iba športové oblečenie a podľa počasia sa budeme nachádzať v blízkom okolí školy.
 • Kto ešte nedoniesol 1 euro na fotografovanie, nech tak urobí čím skôr.

Čo nás čaká v júni

 • 1.jún - MDD
 • 20.6. - Didaktické hry - športové oblečenie, bez učebníc
 • 21.6.- Školský výlet - Gazdovský dvor vo Veľkých Raškovciach /10 eur- autobus, vstupné, obed /
 • 26.6.- Klasifikačná porada
 • 29.9.- Vysvedčenie - koniec školského roka
 •  

Relaxačná a rekreačná činnosť deti na dvore, pri hrách

aktivity na tému rodina: Každý má svoj domček malý, či je v meste, dedine,

.... len aby sme šťastní boli, ako v rozprávkovej krajine.

 

finančná gramotnosť, hudobná skupina KISS

vlastná tvorba detí...boli skvelí

relaxacia pri hrách detí

Dnes  sme s deťmi pracovali v ŠKD na novej technike..

vytvorili túto nádheru a nesmierne ich to bavilo...

Čarovné kvety

 

 

Našim mamkám...

Naše mamy...

Poďakovanie...

ďakujeme všetkým našim rodičom za krásne piatkove popoludnie... 

ďakujeme za sladké koláčiky, pečivo, darčeky i kytičky...

bolo nám cťou posedieť si aspoň na  krátku chvíľku s Vami pri kávičke ...

....poďakovanie patrí aj skvelým a najlepším deťúrencom, našim KRTKOM, ktorí svoju lásku k Vám

 precítili vo svojich básničkách, scénkach...

Všetkým nám prajem k dnešnému sviatku veľa lásky a vďačnosti...

Ďakujeme zo srdca

Deň otvorených dverí: Hasiči dnes potešili deti... úžasný  zážitok  

Deň otvorených dverí: Hasiči

Mesačné hodnotenie službičiek a životnej zručnosti Priateľstvo.

K tomu, aby sa z ľudí stali priatelia netreba veľa, stačí začať milým slovom a úsmevom.

 A ten si našiel svoje miesto aj v našej komunite  ,,Sila priateľstva",

 ktorý sa rozžiaril na každej tváričke našich  prvákov v škole. 

Mesačné hodnotenie

ITV blok: Vzácna voda

Dopravná výchova

Apríl

 • 13.4.- Deň narcisov- dobrovoľná zbierka / Liga proti rakovine/
 • od 23.4. - 27.4.-Dopravná výchova / podľa rozpisu tried/
 • 26.4.- 3/4 ročná klasifikačná porada
 • 26.4.- stretnutie triednych dôverníkov v zborovni o 16.00 hod./ Rada rodičov/
 • 26.4.-Triedne rodičovské združenie o 16.30 v 1.A

Žijeme na tejto Zemi a každý z nás sa cíti za niekoho či niečo zodpovedný. Za seba, rodičov, prácu, výsledky...Cítime sa zodpovední aj za Zem? Za to, čo sa na nej deje, ako vyzerajú jej lesy, vody, mestá...a k čomu aj my prispievame svojou kvapkou? Alebo sme ľahostajní, nezodpovední, posmievační, pohŕdajúci? Môžeme za “to” aj my, či nie? Zamyslime sa spolu.

Recyklujeme odpad

Deň Zeme...Cieľom tohto významného dňa je pripomenúť si závislosť života 

                   od cenných darov Zeme, ktoré je potrebné chrániť. S deťmi sme využili

                     na vychádzke  energiu stromov, vytvorili sme lúku kvetov, maľovali sme vtákov,

                    priateľstvo  sme upevňovali hrou na telo a hrou na skutočné priateľstvo..

Príprava ku Dňu Zeme

Milí rodičia, takto  sa nám darilo prvý spoločný týždeň v ŠKD:

spoločne sme strávili čas pri hrách, relaxe, vychádzkach,súťažiach, 

samostatnej práci pri úlohách, čítaní  i počítaní...radosť  nám robia 

zaslúžené pochvaly, ocenenia aj za plnenie životných  zručností ...

Krtkovia v akcii

Na návšteve u piatakov

22.03.2018 - Svetový deň vody v ŠKD

Medzinárodný deň žien

Na karnevale

Polročné vysvedčenie

Trochu zábavy...

Čarovanie u Baby Jagy

     Oznam

 Vzhľadom na zvýšenú chorobnosť žiakov sa až do odvolania ruší činnosť krúžkov.   

 

Karneval

Kedy? V utorok 6.2.2018 o 12.30 hod.

Kde?  Veľká telocvičňa.

 

Tešíme sa všetky masky!

 

 

Január - čo nás čaká

 

 • 18.1.2018- Rodičovské združenie o 16.30 hod. 
 • 21.1.- Klasifikačná porada
 • 31.1.- Odovzdávanie polročných vysvedčení
 • 2.2.-piatok: Polročné prázdniny

 

Vianočná besiedka

 

Už sme školáci!

 

Ďakujeme

 

       ... všetkým, ktorí nám prispeli k vytvoreniu jesennej atmosféry krásnymi tekvicami!

 

Tekvičkový deň

 

Tekvičkový deň

 

Milí rodičia, 

v utorok 10.10.2017 chystáme v našej budove výstavku tekvíc. Ak máte v záhrade nejakú nazvyš, potešíme sa...Môžete ju doniesť už v pondelok. Potešíme sa, ak budeme mať za našu triedu aspoň 3 - 4 tekvice.

                                        Ďakujeme!

 

Vitajte v škole

prváci!

 

    Prvé dni máme za sebou...Nech sa Vám v škole dobre darí a každý deň nech prinesie veľa nových zážitkov.

Náš prvý deň...