Rozvrh hodín 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondelok HUV MAT SJL VYV ANJ      
Utorok SJL TSV MAT SJL   Evanj.n.    
Streda SJL SJL MAT VYV NBV/ETV      
Štvrtok SJL SJL MAT TSV        
Piatok MAT SJL SJL PVO        
                 

Skratky predmetov: SJL- Slovenský jazyk a literatúra (čítanie a písanie)

    MAT- matematika, PVO- prvouka,TSV- telesná vých.,

   HUV- hudobná výchova, VYV- výtvarná výchova, ETV-etická výchova

   NBV- náboženská výchova (rimokat. a greckokat.-streda, evanj,pravosl.-popoludní)


Kontakt

Mgr.Mária Karoľová

Kpt. Nálepku 16
Michalovce
07101


0566422838