Rozvrh hodín II.A

 

 

Skratky predmetov:

        SLJ - slovenský jazyk     PVO- prvouka    TSV- telesná výchova

        MAT - matematika       HUV-hudobná výchova   ETV- etická výchova 

        ANJ-  anglický jazyk     NBV- náboženská výchova

        VYV- výtvarná výchova   INF- informatická výchova

V utorok 5. hod. je etická výchova, rimo a grecko.katol. náboženstvo.  

Evanjelické a pravoslávne náb. bude popoludní- ešte upresníme deň.

Na informatiku a anglický jazyk je trieda rozdelená na 2 skupiny, ktoré sa striedajú / v utorok a stredu /.

Delenie na Inf. a ANJ

I.skupina: Lucka, Jessica, Matejko, Hanka, Dominika Kan., Dominika Kotus., Alžbetka, Deborka, Miško

II.skupina: Nelka, Mirko, Dominik N., Rastik, Dominik P., Viki, Jakubko, Tomáško, Saška

      V utorok má    INF I. skupina, II.sk. má  ANJ

       V stredu naopak.     


Kontakt

Mgr.Mária Karoľová

Kpt. Nálepku 16
Michalovce
07101


0566422838