4.6. p. Fringešová

Pracovný list (opakovanie témy MY ROOM - Moja izba) pre mojich žiakov 3.ročníka. 

pracovný list pre 3.roč. (4.6.).docx (95850)

XXX

 

sk.p. Šalapovej

Slovíčka UNIT 7, strana 76-79 v knihe, strana 62-65 v pracovnom zošite.

XXX

sk. p. Fringršovej, 28.5.

Hello moji šikovní tretiačikovia. Iste ste si všimli, že sme práve ukončili celú 8.lekciu. Teraz nás čaká opakovanie: pracovný str.81
Prajem Vám ešte krásny týždeň.
                                          p.uč.Vierka

sk. p. Fringešovej, 26.5.

Hello kids! 
Dnešná ”homework” (domáca úloha) je z pracovného zošita str.79/ cv.1 -pomenuj obrázok po anglicky (napr.doll, car....), cv.2-vyfarbi obrázok (môžeš dokresliť niečo z veci z prvého cvičenia), cv.3 - opíš izbu podľa obrázku, ktorý si vyfarbil/a. 
Prajem pekný deň. 
XXX

sk.p. Kločankovej, 26.5.

Good morning, children,

minulý týždeň sme sa dozvedeli, kto je Miss Silver - Miss Silver is a space woman, Miss Silver je kozmonautka. And she has got a space rocket = a má vesmírnu raketu. To je, čo? Dnes si budeme precvičovať slovíčko mať - have got. V tomto súbore som vám ho zhrnula https://r3.res.outlook.com/owa/prem/images/docx_16x16.pngHave got.docx . Potom si otvorte učebnicu na str. 94 a do zošitov vypracujte cvičenia 1 a 2. 

 • Cv. 1 - podľa obrázkov tvorte vety, napr. He has got a plane. Dajte túto vetu aj do skráteného tvaru - He´s got a plane.  
 • Cv. 2 - tiež podľa obrázkov tvorte otázky a odpovede, napr. Has she got a teddy? Yes, she has.
 • Potom si zopakujte slovnú zásobu ovocie, zelenina a jedlo a na tento týždeň hotovo.
 •  Ďakujem a majte sa pekne."

XXX

 

 

21.5.

sk. p. Fringešovej

Hello children. Tak ako sa máte? Užívate si slniečka? Verím, že áno. Dnešná úloha z angličtiny: 
kniha str.90 (listening-počúvanie) Tak teda poproste rodičov, aby Vám zapli toto video: 
Cv.1 počúvaj a spoj správne obrázky (napr.1C) 
Cv.4 počúvaj a zaspievaj si
                                         Pekný deň
                                                           p.uč.Vierka 
XXX

19.5. sk.p. Fringešovej

Hello kids. Dnešná úloha je z pracovného zošita na str.78/ cv.1 ( prečítaj/prelož si slová, potom ich napíš pod správny obrázok) a cv.2 (prečítaj/prelož si vety, potom vety prepíš tak, že ich spojíš “and“. A tí, ktorí radi kreslia, si môžu obrázky  aj vyfarbiť.  
Have a nice day. (Pekný deň) 
p.učiteľka Vierka 
XXX

19.5. sk p. Šalapovej

Zopakujte si učívo, ktoré sme už prebrali.

19.5. sk. p. Kločankovej

"Hello hello,
tak ako, čísla po 20 zopakované? Verím, že áno. Dnes si ich ešte precvičíme v pracovnom zošite na str. 82. Potom si v učebnici prelistujte novú lekciu (9), pozrite sa, čo nás v nej čaká a keď nájdete nové slovíčko, naučte sa ho. Určite sa nám zíde. Thank you."
XXX
 

15.5. sk. p. Fringešovej

Hello kids! 

Pripomeňte si ešte raz text v knihe na str.88 a potom vypracujte úlohu na str.89/1. Vašou úlohou je prečítať/preložiť vetu a potom sa rozhodnúť či je pravdivá (correct) alebo nepravdivá (wrong). 

Have a nice day. 

                                      Fringešová

XXX

14.5. sk. p. Kločankovej

Good morning, everybody,

dnes prejdeme na novú lekciu. Je to lekcia č. 9 na strane 92, s názvom Miss Silver.  Kto vie, čo znamená Miss Silver? Áno, Miss Silver znamená slečna Strieborná. V angličtinesíce mená prekladať nezvykneme, ale ja som to teraz preložila vrámci opakovania farieb. A kto je slečna Silver / Strieborná a prečo sa tak volá, sa dozvieme neskôr. Dnes začneme tak, že si otvoríme učebnicu na str. 92 a prepíšeme čísla na ľavej strane do zošita tak, ako sú v učebnici. Potom si otvorte si toto video https://www.youtube.com/watch?v=jNeOIPxSq9g a precvičujte si správnu výslovnosť. A napokon si môžete to, čo ste sa naučili, precvičiť v tejto hre: https://www.helpfulgames.com/subjects/english/281-numbers-from-1-to-20.html V zelenom rámčeku bude napísané číslo a vašou úlohou je vybrať správnu písomnú formu toho čísla z 3 možností nižšie. Ťuknutím vyberiete a na pokračovanie ťuknete na ikonku NEXT pod možnosťami. Good luck!"

XXX

12.5. sk. p. Fringešovej

Hello my kids! Všetkým, ktorí mi poslali minulo-týždňovú úlohu “My room” veľmi pekne ďakujem a verím, že ste sa 1 potešili. Nová domáca úloha je v pracovnom zošite na str.76/1,2 (čítanie s porozumením). 

XXX

 

11.5.  sk. p. Kločankovej

"Hello pupils,

aj vy máte dnes takú sunny (slnečnú) náladu ako ja? Dúfam, že áno. Mňa tešia aj vaše zasielané úlohy, ďakujem všetkým, čo mi ich posielajú. Vám aj vašim rodičom.  Vašou novou úlohou je vypracovať strany 80  a 81 v pracovnom zošite. Je to opakovanie lekcie 8, určite to budete mať rýchlo hotové. Nebudem vás teraz viac zdržiavať, nech si užijete aj slniečka. Bye bye "

XXX

6.5. sk.p.Kločankovej

"Hello my dear pupils,

dnes pokračujeme v učebnici. Open your students books, page 90, k tomu si otvorte aj tento link: https://www.youtube.com/watch?v=iYQVu4vST9Y, čas 4:50. Vypracujeme všetky cvičenia na tejto strane:

 1. cv. Popozerajte si pozorne obrázky
 2. cv. Pustite si video, počúvajte a priraďte, ktoré písmeno patrí ku komu
 3. cv. Nahlas prečítajte všetky tieto slovíčka
 4. cv. Najprv si prečítajte, potom pustite a keď chcete, tak aj zaspievajte túto pesničku na videu.
 5. a teraz sa môžete ísť opýtať svojich rodičov, s čím by ste im mohli pomôcť .

XXX

 

 

5.5. sk.p.Fringešovej

Hello! 

Tak ako sa Vám páčila izbička malej Lily? Napíšete teraz vy o svojej? Je to vaša domáca úloha na celý tento týždeň. “My room”  Skúste napísať čo najviac viet a budem rada, ak pripojíte aj kresbu alebo fotku vašej detskej izby. No a nezabudnite mi to prosím všetci poslať na môj email: viera.fringesova@zsphorova.org

Už sa neviem dočkať....

XXX

5.5. sk.p.Šalapovej

Zopakovať ešte raz slovnú zásobu z 3 a 4 lekcie.

XXX

5.5. sk. p. Kločankovej

"Hello kids, 

dúfam, že ste mali veselý víkend, vašou dnešnou úlohou bude vaša obľúbená činnosť - pracovný zošit. Vypracujte strany 78 a 79. Ďakujem "

XXX

30.4. skupina p. Kločankovej:

"Hello children,

musím vás pochváliť, krásne pracujete! Veľmi sa teším. Dnes si zopakujeme predstavovanie a členov rodiny. Otvorte si učebnicu na str. 87, pustite si k tomu tento link: https://www.youtube.com/watch?v=iYQVu4vST9Y

kde si nájdite čas 2:40. Je to lekcia 8 z našej učebnice. Vypočujte si rozhovor medzi dievčaťom a chlapcom v cvičení 1. Tento rozhovor aj sami nahlas prečítajte a precvičte si predstavovanie svojej rodiny.  Už sa teším, ako mi o svojej rodine porozprávate, keď sa stretneme“.

  

30.4. skupina p. Fringešovej:

Hello! Dnes pokračujeme ďalej v knihe čítaním na str.88 “My room”. Najprv si vypočujte text 2x  https://m.youtube.com/watch?v=iYQVu4vST9Y&t=163s (na 3:30) a potom ho skúste 2x prečítať tak, že si znova pustíte nahrávku a čítate spolu pekne nahlas. Pokúste sa ho rodičom preložiť. Napíšte mi, ako sa Vám to páčilo a ako Vám to podarilo. 

                  Fringešová

 

 

28.4., sk.p. Haníkovej:

Úlohy na celý týždeň:
Slovná zásoba - miestnosti v dome/byte
Pozrite si video a opakujte výslovnosť, slovíčka si poznačte do zošitov na precvičovanie.
 
Predložky miesta - čo sa kde nachádza.
Zapíš si do zošita.
Kde je to? -Where is it?
IN- V, VO
ON -NA
UNDER (andr) - POD
 
Pozri si video 

28.4., sk.p. Fringešovej

Ahojte! Ďakujem za vaše odfotené úlohy a super fotky čo ste mi mnohí poslali , ide Vám to super, robíte mi veľkú radosť!  Pokračujeme ďalšími úlohami: 

Úloha1: najprv si prepíšte do zošita nové frázičky “Who is this?”- Kto je to?  “What is this?” - Čo je to? 

Úloha2: vypočujte si a preložte rozhovor chlapca a dievčatka v knihe na str.87/1 

 https://m.youtube.com/watchv=iYQVu4vST9Y  (2.minúta, 40. Sek. ) Úloha3: vypracujte v pracovnom zošite na str.75/1,2

Verím, že to všetko zvládnete, veď vy ste šikovní .

                                           Fringešová

 

 

 

28.4.,skupina p. Kločankovej:

"Hello my dear,
dnes budeme pokračovať v našom pracovnom zošite. Vašou úlohou bude vypracovať strany 76 a77. Ďakujem."
 

Skupina p. Šalapovej

Ďakujem za krásne Picture dictionaries

Úloha 27.04 - 01.05- zopakovať slovíčka Unit 3 a 4

Ďakujem!

 

 

skupina p. Fringešovej 22.4.

Hello children. Pokračujeme “have got” cvičením v knihe str.86/2 (do zošita vypracovať 5 otázok+odpovede) a v pracovnom zošite str.80/1,2 . 

A jedna špeciálna (nepovinná úloha): ak máte niečo nové s čím by ste sa chceli pochváliť, odfoťte sa a s komentárom: napr. “I have got a new bike” mi fotku pošlite, aj s vypracovanými úlohami. Budem sa tešiť, už som vás dlho nevidela. Fringešová.

 

 

 

 

skupina p. Kločankovej 22.4.

Hello children,

vaša dnešná úloha bude nakresliť si buď vlastnú detsku izbu a popísať ju vetami, podobne, ako máme v učebnici na strane 88. Stačí aj 10 viet, ale rada si prečítam aj ak ich napíšete viac .  Ďakujem."


 

Sk. P. Kločankovej, 21.4.

"Ahojte, moji milí,

po dlhšej dobe sa ozývam s ďalšou úlohou: učebnica str. 88 - znovu si prečítajte článok o "My room", pekne nahlas a zreteľne, potom na základe tohto článku a obrázku vypracujte úlohu 1 zo strany 89, písomne do zošita. Prečítate si vetu, ak je správna, len ju prepíšete. Ak nie je správna, do zošita ju napíšte opravenú. Na rozbeh to stačí, ozvem sa znovu vo štvrtok. Ďakujem . "

 

 

sk.p. Fringešovej, 21.4.
Hello children! Dúfam, že ste si oddýchli a môžeme pokračovať v učení aj angličtiny. Let ´s start!   
Úloha 1: “I have got” vypracovať pracovný list (môžte odfotiť a poslať) 
Úloha 2: pracovný zošit (workbook) str.74/1,2
A pozrite si aj video:

Skupina p. Šalapovej - 20.4.

 Úloha na tento týždeň: vypracovať Picture dictionary /obrazkový slovník/ v ľubovoľnom formáte /leporelo, knižka, Výkres A4....max. desať slovíčok z Unit 1 a Unit2.

3.4. p. Haníková
Uc.: str 70 - nakresli podobny obrazok prirody, co vidis a podla str.70 napis par viet o obrazku.
Nemusi ich byt tolko kolko je v ucebnici, staci 10 viet.
Na buduci tyzden si od uloh oddychnete a po Velkej noci sa opat ozvem.
 

2.4.2020     p. Kločanková

 
Ahojte, moji zlatí,
dúfam, že sa máte dobre a že si dávate na seba pozor. Vašou ďalšou úlohou je vypracovať pracovný zošit, str. 74. 
A potom, keďže sa treba aj trošku pohýbať a keďže sa blíži Veľká Noc, poskáčte si chvíľku s veľkonočným zajačikom: 
Nové úlohy pošlem až po sviatkoch. Dovtedy si oddýchnite a užite si Veľkú Noc. Happy Easter!
Chýbate mi!
Katarína Kločanková.

2.4. skupina p. Fringešovej

Hello! 

Ďakujem krásne všetkým, ktorí mi poslali “Family Tree”, ste ozaj veľmi  šikovní!

 

Verím, že sa už všetci tešíte na Veľkú noc (Easter), ktorá asi tento rok nebude takou typickou ako po iné roky...no možno je to príležitosť vyskúšať niečo nové....viete čo je “Easter egg hunt”? Nie? Pozrite si video:

https://m.youtube.com/watch?v=rov5t-aggeQ

Poproste teda rodičov, aby Vám takéto hľadanie veľkonočných vajíčok prichystali ( v záhrade, či v byte/dome). Budem rada, ak mi pošlete aj fotku.

Dovtedy sa naučte nové slovíčka:

https://m.youtube.com/watch?v=edOO0aV9gfk

https://r2.res.outlook.com/owa/prem/images/pdf_16x16.pngpracovny list Easter 3.roč..pdf

Happy Easter! 

                                         Fringešová 

 

 

1.4. skupina p. Haníkovej

PZ- str.60, 61 cele - ulohu mi nefotite a neposielate.
Dakujem

31.3. p. Kločanková

Ahojte,

Úlohy na dnes:

Prečítejte si nahlas článok v učebnici na strane 88 a porovnajte s obrázkom nad ním. Či všetko sedí 

Pamätáte sa ešte, že "I have got" znamená "ja mám"? A  že"I have not got / I haven´t got" znamená "nemám"? 

Keby ste niečomu nerozumeli, budem rada, ak mi napíšete na  :       

  "katarina.klocankova@zsphorova.org. Pekný deň vám prajem .

 

 

Utorok 31.3. p. Fringešová

Ahojte. Verím, že ste vytvorili nádherné “Family Tree”. Možete odfotiť (poproste rodičov, aby vám s tým pomohli) a poslať na môj email: viera.fringesova@zsphorova.org  Budem sa veľmi tešiť. A odložte si ich do pracovného, aby sa Vám nestratili. 
Nová domáca úloha: on-line vypracovať
 

26.3.  p. Kločanková

   Vaša úloha:

 • zopakovať si slovnú zásobu Fruit and Vegetables ( ovocie a zelenina)
 • napísať mi po anglicky aspoň 10 druhov ovocia a aspoň 10 druhov zeleniny
 • napíšte mi odpovede na otázky: What fruits is your favourite? ( Ktoré ovocie je tvoje obľúbené?) What vegetable is your favourite? ( Ktorá zelenina je tvoja obľúbená?). Napr. My favourite fruits is... alebo „I like...“      

                                                                                                  Ďakujem.

                                                          katarina.klocankova@zsphorova.org

26.3.     p.Haníková

Učebnica str. 73/1,2 doplniť slová z rámčekov a prepísať vety do zošita.
PZ str.59, prečítať, vyfarbiť a doplniť slová z textu pri obrázku.
 

p.Šalapová

Opakovať a upevňovať učivo, ktoré sme už prebrali a dorobili pracovné zošity.
3. ročník 1.-7. lekcia.

 

Skupina p. Fringešovej

Úlohy na štvrtok ( 26.3. )

Na výkres A4 nakresli svoj rodokmeň- stačí jednoduchý listnatý strom s členmi rodiny a nezabudni ku každému napísať, aký člen rodiny to je, napr.mother, father, sister, grandma... Tu je pár tipov, ako ho nakresliť: How to drawa family tree

m.youtube.com/watch?v=ymlU3s6CFq0

m.youtube.com/watchv=N4BnW5Y4rEk

Už sa teším, keď nám to v škole ukážete. Dúfam, že to bude čoskoro. Pozdravujem! Fringešová

p. Kločanková
 
Učebnica  str. 78/ 2 : do vašich zošitov popíšte obrázky podľa uvedeného príkladu: The mouse is in the hat. ... Hotovú úlohu mi odfoťte alebo o to poproste rodičov a pošlite na moju emailovú adresu: katarina.klocankova@zsphorova.org
Ďakujem :) 

   Úlohy z ANJ budú zadávané raz týždenne / štvrtok /

                         Kločankovci:

 • zopakujte si / doučte sa slovnú zásobu Family members, pozrite si video https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ
 • prezrite si pracovné zošity, či sú všetky úlohy vypracované až po stranu 73, vrátane. Kto nemá, vypracovať chýbajúce úlohy.
           
 

Skupina p. Fringešovej

PZ str.73/1 - Čo chýba na obrázku? Dokresli.  CV. 2- doplň slovo do vety.

Skontrolujeme v škole. Pozdravujem všetkých.

Pozrite si videa:

Vocabulary:  https://m.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ

Song :  https://m.youtube.com/watch?v=RmmWnJyoNBs

Song:  https://m.youtube.com/watch?v=ii_LtHrEiao&t=18s

 

p. Haníková

ANJ - 
Vyplň pracovný list a vety prepíš do zošita, pri spájáčkách stačí do zošita zapísať číslo a písmenko (napr. 1b, 3a, ... a podobne)
Prečítaj niekomu z rodiny text Unit 6 Happy Birthday! (opakovanie)
PZ- str.56 a57
Ďalšia úloha príde v utorok.
Prípadné otázky na: alexandra.hanikova@zsphorova.org