Marec:

V čase, keď chodíme na korčuľovanie, majú deti v stredu na 1. vyučovacej hodine anglický jazyk- obidve skupiny.


 Rodičovské združenie- 18.9.

  • Kontrolovať deťom pomôcky podľa rozvrhu hodín
  • Dbať na zlepšovanie techniky čítania, veľa čítať...
  • Rodičovský príspevok vo výške 20 eur /platí najstaršie z detí / uhradiť do konca októbra.
  • Písomné práce budú hodnotené podľa  stupnice:

         

Stupnica hodnotenia (testy, písomky)

Stupeň 1: 100% - 90%

Stupeň 2: 89 % - 75%

Stupeň 3: 74% -50%

Stupeň 4: 49% -30%

Stupeň 5:  29% - 0%

Hodnotenie diktátov

0- 2 chyby =  1

3 -4  chyby = 2

5- 7 chýb   = 3

8- 10 chýb =  4

11-  a viac   = 5


 


Kontakt

Mgr.Mária Karoľová

Kpt. Nálepku 16
Michalovce
07101


0566422838