Rodičovské združenie 10.9.2019

  • nezabudnúť včas vyhlásiť dieťa z obedov ak je choré
  • zmenu údajov / adresa, telefón.../ nahlásiť TU
  • učiť deti byť zodpovednými za prípravu pomôcok a domácich úloh
  • zaplatiť 6 eur za písanku Comenia script, 9,30 eur za ANJ / všetky skupiny/
  • dieťa zodpovedá za kľúč od šatňovej skrinky a číp na obedy
  • SJL a MAT máme každý deň, čítanie je 3x- v ten deň majú v rozvrhu vyznačený SJL 2x

 

Oznam

 Utorok- 3.september: Do školy si prinesieme prezúvky, uterák, číp na obedy, peračník, farbičky...Knihy zajtra ešte nepotrebujeme. V stredu už doniesť knihy podľa rozvrhu.

                                                                            MK

Milí rodičia!

Zošity, žiacku knižku a ostatné pomôcky máme zakúpené.V utorok nech si deti prinesú prezúvky, uterák, rolku toaletného papiera a hyg. vreckovky.

                                                                                 MK