Oznam 30.3.

 • Tento týždeň budeme pracovať podľa pokynov v domácich úlohách a Domácej škole
 • Týždeň pre Veľkou nocou bude oddychový- budeme si čítať ľubovoľnú knihu, využívať niektoré linky na precvičenie toho, čo nám robí problémy- podľa vlastného uváženia....Nebudem zadávať žiadne úlohy.
 • Doporučujem stránku na autokreatívne kartičky, je výborná na zautomatizovanie spojov násobenia, +,- do 100... na čas, kým nechodíme do školy je bezplatná registrácia na:
 • www.abcguru.sk  ,tam som iba zadala svoj mail, príde vám správa,  potom aktivovať konto, vymyslite si heslo a je to... Sú tam 3 karty, pre nás je  najmä 3. a 2. Veľa rôznych typov úloh.
 • Budem zvedavá aj na to, ako zvládnu deti kontrolný diktát, či samostatnú prácu v matematike. Môžete mi napísať, ako sa vám darí pracovať, s čím sú prípadne nejaké problémy, či  je učiva na jeden deň primerane, veľa alebo málo? Nech sa viem prispôsobiť situácii.
 • Ďakujem za maily, fotky, otázky...

                                             Vydržme to!              MK

 

                       Milé mamky, milí ockovia, či starí rodičia!                                     26.3.2020

    Chvíle, ktoré  prežívame sú pre nás všetkých neočakávané, nové a neznáme. Nevieme ani len odhadnúť, ako dlho budeme musieť  takto fungovať. Preto bude pre všetkých najlepšie, ak si vytvoríme nejaký systém, ktorý nám to všetko aspoň trochu uľahčí. 

    Musím Vám všetkým poďakovať za to, ako zodpovedne ste sa k tejto situácii postavili. 

V tomto období sa ponúka veľa možností, ako so žiakmi pracovať, až to začína byť náročné sa v tom zorientovať. Cestu, ktorú sme si zvolili my je myslím si celkom schodná. Viem, že úlohy, ktoré deťom na jednotlivé dni pridelím svedomito splníte, no aby som mala aspoň nejakú spätnú väzbu ako deti pracujú, máme  Kozmixové úlohy. Nechcem ich tým zahlcovať príliš, no má to pre mňa dosť veľký význam. Vidím, kto ako pracuje, aj koľko času úlohe venuje. Na vypracovanie budú mať jeden deň na jednu úlohu /max.2 - 3 úlohy na týždeň/.

    Na našej stránke v záložke Učivo a domáce úlohy mám iba obmedzený priestor, tam môžem napísať 2-3 riadky, preto som vytvorila novú záložku Domáca škola, kde môžem k jednotlivým dňom pridať poznámky či odkazy. Učivo pripravujem na pár dní vopred, občas niečo doplním.

    Ak máte nejaké otázky, nápady či pripomienky, píšte mi na túto mailovu adresu: maria.karolova@zsphorova.org

Je to pracovná stránka, pravidelne ju kontrolujem. 

                                Želám Vám všetkým veľa trpezlivosti a optimizmu. MK

 

 

Milí rodičia!

    Vzhľadom na situáciu v ktorej sa všetci nachádzame Vás chcem poprosiť, aby ste vytvorili pre svoje dieťa pracovný režim, v ktorom denne pravidelne bude pracovať na plnení zadaných úloh. Deti poznajú z hodín informatiky aj niektoré linky, ktoré im zábavnou formou umožnia precvičiť učivo. Sú uvedené aj na úvodnej stránke, ak nájdem aj iné, postupne ich budem pridávať. Skúsime využívať aj vzdelávací portál Kozmix. Inštrukcie budú deti dostávať priebežne, preto je dôležité sledovať našu web stránku. Ak budete mať smerom na mňa nejaké dotazy, posielajte ich na mailovu adresu: maria.karolova@zsphorova.org 

Dúfam, že spoločnými silami všetko zvládneme! Ďakujem . MK

                                                                         17.3.2020

Rodičovské združenie 23.1.2020

 • 31.1.- odovzdávanie polročných vysvedčení na 4. vyuč. hodine
 • 3.2. - Polročné prázdniny
 • 20.2. - Šašobál- karneval v maskách šaša, v rámci vyučovania
 •  zistiť záujem žiakov o korčuliarsky kurz - poplatok 10 eur/ 5 hodín, termín bude upresnený, odvoz- je zabezpečený autobus
 • Dbať na dôslednú domácu prípravu na vyučovanie
 • Pravidelne čítať knihu Opice z našej police, nosiť ju na hodiny čítania
 • Rodičia: nahlásiť TU ak je zmena niektorých údajov- adresa, tel. číslo, mailova adresa....

Rodičovské združenie 10.9.2019

 • nezabudnúť včas vyhlásiť dieťa z obedov ak je choré
 • zmenu údajov / adresa, telefón.../ nahlásiť TU
 • učiť deti byť zodpovednými za prípravu pomôcok a domácich úloh
 • zaplatiť 6 eur za písanku Comenia script, 9,30 eur za ANJ / všetky skupiny/
 • dieťa zodpovedá za kľúč od šatňovej skrinky a číp na obedy
 • SJL a MAT máme každý deň, čítanie je 3x- v ten deň majú v rozvrhu vyznačený SJL 2x

 

Oznam

 Utorok- 3.september: Do školy si prinesieme prezúvky, uterák, číp na obedy, peračník, farbičky...Knihy zajtra ešte nepotrebujeme. V stredu už doniesť knihy podľa rozvrhu.

                                                                            MK

Milí rodičia!

Zošity, žiacku knižku a ostatné pomôcky máme zakúpené.V utorok nech si deti prinesú prezúvky, uterák, rolku toaletného papiera a hyg. vreckovky.

                                                                                 MK