Rodičovské združenie 26.4.2018

 • Dbať aj naďalej na domácu prípravu žiakov, zlepšovať techniku a rýchlosť čítania tým, že texty v šlabikári doma čítame nahlas viackrát
 • Pri písaní dávať pozor na primerané medzery medzi slovami, písmená v slove písať blízko pri sebe.
 • Naučiť sa čo najskôr texty na besiedku ku Dňu matiek.
 • Besiedka bude 11.5.2018 o 16.30 /piatok/
 • V závere školského roka objednáme pomôcky / písanky a pracovné zošity/, bližšie informácie včas oznámim
 • Ak má niekto v záhrade zvyšné kvety trvalky- môže prispieť na úpravu školskej záhrady pri jedálni
 
     Na besiedku potrebujú  deti tričká podľa farby kvietku:

 

vlčie maky- červené alebo zelené

margarétky- biele

zvončeky- modré alebo zelené

narcisy- žlté alebo zelené

tulipány- zelené

púpavy- žlté alebo zelené

     Nohavice môžu byť ľubovoľné, dievčatá môžu mať aj sukničky.

 

 

 

Rodičovské združenie

18.1.2018

 • dbať na domácu prípravu žiakov, nepodceňovať nácvik čítana
 • upozorňovať deti pri písaní úloh na správne sedenie
 • kontrolovať im školskú tašku- nosia aj zbytočné pomôcky / prvouku a náboženstvo.../
 • pripraviť si masku na karneval- 6.2.2018, príde aj ujo Ľubo
 • ak je žiak chorý oznámiť jeho neprítomnosť triednej učiteľke do 2 dní / SMS alebo odkaz.../
 • sledovať priebežne informácie na našej web stránke
 •  

 

 Milí rodičia!

 

    Papiere s vytlačenými písmenami alebo vetami deti nosia v šlabikári, pokým prácu s nimi neskončíme. Ak je text dopísaný, vkladáme papier do obalu v škole. Texty na čítanie / Lovíme ryby... /, ktoré som už každého vyskúšala,  si môžu nechať doma, aby sa im neplietli. 

    Pribudne nám aj písanie diktátov - najprv iba písmená, ktoré sme už nacvičovali / a A e E i I L l m M j J o O /, potom pribudne písanie slabík / ma, ja , le, Me.../ . Pri prvom diktáte sme mali trochu problém s výškou niektorých písmen / rovnako vysoké i a malé l, j a J... /. Malé tvary písmen sme písali do písanky č.2, ktoré majú v škole.

                                                                                                         MK

 

Písanie

    V utorok 24.10. už budeme potrebovať písanky na nácvik písma Viem písať Comenia script 1 aj 2 /fialový obal /, lebo písmená nie sú usporiadané tak, ako ich budeme nacvičovať. Malé a veľké písmená sú v odlišných častiach, takže ich budeme striedať. 

    Prosím, aby ste vypísali na zošity mená. Domov si budú nosiť iba ten zošit, v ktorom budú mať úlohu, aby nemali veľa vecí v taške.

                                                          Ďakujem.   MK

 Nácvik písania

    Pri nácviku malého a sa zdržíme, pokiaľ to nezvládne väčšina žiakov v triede. Prosím, aby tí, ktorým sa to zatiaľ nedarí cvičili aj doma / v primeranej miere, aby ich to neodradilo.../

    Aj z matematiky majú deti pracovný list na písanie číslic. Zatiaľ mali napísať iba 1 a 2. 

Počiatočné domáce úlohy píšu deti doma, aby získali správne návyky- sedenie, držanie ceruzky, kľud a dohľad rodiča. 

                                      MK

Samostatná práca žiakov

    Prváci budú dostávať veľa papierov na nácvik písania i na matematiku, ktoré Vám donesú domov ukázať. Prosím, aby ste ich podpísali, že ste ich videli a deti ich donesú naspäť do školy. Každý žiak má svoj obal, do ktorého si ich budeme odkladať.

         Ak by mal niekto možnosť prispieť kancelárskymi papiermi, veľmi nás to poteší. 

                                                                                        MK

Milí rodičia!

Prosím Vás o zaplatenie príspevku na ZRPŠ do 20.10. Deti, ktorých sa to týka majú oznam v zrkadielku.

 • na čítanie potrebujeme nové kartičky- žlté, ružové môžu nechať doma, aby sa im neplietli
 • prosím Vás, aby si písmenká, ktoré budeme postupne preberať, precvičovali doma v nejakom cvičnom zošite, kým ich napíšu do školskej písanky
 • Čítanie a písanie písmen nie je súčasné, nácvik písania je pomalší ako čítanie.
 • Vety v šlabikári čítame po slabikách, ktoré sú farebne odlíšené.

 

Informácie z RZ 19.9.2017

 • možnosť poistiť žiaka v poisťovni Kooperatíva / na stratu vecí/ - 0,80 eur, prípadne násobky tejto sumy           T: do polovice októbra
 • uhradiť schválený príspevok rodičov na tento školský rok vo výške 20 eur / za 1. dieťa / T: do konca okt.
 • pri príchode do školy nechodiť už s deťmi do priestorov šatne a do triedy
 • chodiť do školy včas, o 7. 45 hod. sa zamyká vchod
 • poplatok za stravu uhrádzať tak, aby k 1. v nasledujúcom mesiaci bola zaplatená / šeky dostali 21.9./
 • tlačivá - školský register a súhlas pre činnosť psychológa vrátiť obratom triednej učiteľke
 • konzultačné hodiny škol psychológa  : každý pondelok 13.30 - 15.30 /pre rodičov
 • sledovať pravidelne triednu web stránku, sú tam občas odkazy, ktoré sú akútne /odstávka jedálne.../
 • čo som zabudla: prosba pre rodičov  o nastavenie odoberania nášho školského YOUTUBE kanálu : "ZSPHorova" - reklama, promo
 • a tiež ak sú rodičia prihlásení na Facebooku- požiadajte o pridanie do skupiny "8.ZŠ (P.Horova) Michalovce"- je to rýchly prenos informácií
 • Pravoslávne náboženstvo budú mať deti od budúceho týždňa v utorok 7. vyučovaciu hodinu
 • Evanjelické náboženstvo /reformované/ bude tiež v utorok 7.vyuč. hodina / 13.45 /

Ak majú deti písomnú domácu úlohu, označím im to červenou bodkou.