Učivo a domáce úlohy

Štvrtok

19.09.2019 11:55
SJ: naučiť sa abecedu  MAT: uč.7/41  VLA: Doprava  Čít: Malá veľká čitateľka- polovicu textu

Streda

18.09.2019 11:07
Pre chýbajúcich: MAT: učebnica str.6/ 34  SJ: Úvod do abecedy  Čít: Hodina čítania  Písanie- str.2 - 3

Utorok

17.09.2019 12:22
MAT: PZ 10/3   Na PVC o týždeň si doniesť krabičku / z čaju, liekov a pod. /

Pondelok

16.09.2019 11:44
SJL: Napísať 3 vety- 1 oznamovaciu, opytovaciu, rozkazovaciu  MAT: PZ 8/5

Piatok

15.09.2019 08:45
SJ: Prečítať list str.7, MAT: PZ str.7/5 dokončiť Čít: ostáva Mach a Šebestová

Štvrtok

12.09.2019 15:54
SJ: Slabiky, str.7/5  MAT: PZ 6/5   Písanie- úvod, abeceda VLA: Obec str.4- 5  Čít: Mach a Šebestová, celý text,   PZ z ANJ je pre celú triedu- 9, 30 eur doniesť

Streda

11.09.2019 11:44
V stredu písomné domáce úlohy nemáme. Pre chýbajúcich: Čítanie - Mach a Šebestová, 2 strany

Utorok

10.09.2019 12:08
SJ: Blahoželanie, str.6   MAT: uč.4/14 d. úloha

Pondelok

09.09.2019 11:35
SJ : 5/ 2 dokončiť   MAT: PZ 5/4 dokončiť  HUV: osvojiť siť text pesničky Pieseň pre tvoje uši, zajtra nahlásiť záujem o krúžok-zoznam je na stránke školy

Piatok

06.09.2019 12:34
SJ- uč.str.4/7  PDA str.2- 3   Čít: str.5  Matematiku majú niektorí žiaci u mňa...