Učivo a domáce úlohy

Utorok

23.01.2018 14:16
Šlabikár str. 72- 73, Písanie: 4 riadky na papieri / n/

Pondelok

22.01.2018 12:26
Šlabikár str.71-čítať Nákupy, cv 3 dokončiť  MAT: 71/3,  PVO: str. 17/5- vyfarbiť rovnako, čo patrí k sebe

Piatok

19.01.2018 11:46
Písanie- na papieri dokončiť 3 riadky , čítať slová z papiera- 3 riadky  MAT: str.70/4

Štvrtok

18.01.2018 11:35
Šlabikár str.70- nácvik čítania slov, Písanie 2 -str.2 dokončiť  MAT: 69/ vajíčková úloha

Streda

17.01.2018 12:20
MAT: 69/3  Šlabikár str.69, nácvik písania slov - aj podľa diktovania

Utorok

16.01.2018 10:27
Šlabikár: 69/3, báseň o trúbke- naspamäť,  Písanie: 3 riadky na papieri / P p- vety/  MAT: str.68, D.úloha na papieri 1 stlpček

Pondelok

15.01.2018 12:22
Šlabikár: str.66, str. 67- čítať prvý odsek , Písanie- 3 riadky slabiky - pá, pí, píp  MAT: str.67- úloha 1,3  D. úloha 67/4 , PVO: str.17/4