Učivo a domáce úlohy

Utorok

24.04.2018 12:33
Šlabikár str.37,   Písanie 2-str.28  MAT: str.34- vajíčková úloha

Pondelok

23.04.2018 12:19
Šlabikár str.37- čítať 2 odseky   Písanie2- str.27  MAT: 34/2,3- D.úloha   PVO: str.31

Piatok

20.04.2018 11:17
Šlabikár str.36   Písanie 2, str.26- 3 riadky    MAT: slovné úlohy, str.32/4- D.úloha

Štvrtok

19.04.2018 11:26
Šlabikár str.35,  Písanie 1- dokončiť str.24, na papieri Ť ť- dokončiť  MAT: str.31/ 5 a vajíčkjová úloha

Streda

18.04.2018 11:18
Šlabikár str. 35- čítať 2 odseky   Písanie 1- str.24/ polovica strany  MAT: str.30 / bez vajíčkovej úlohy/

Utorok

17.04.2018 13:05
Šlabikár str.34, slabiky de te ne le di ti ni li,  Písanie 1- dokončiť str.25    MAT: 29/4

Pondelok

16.04.2018 13:23
Šlabikár str. 32- 33,  Písanie: na papieri ň Ň - dokončiť,  MAT: str.28/ vajíčková úloha,   PVO: str.30