Učivo a domáce úlohy

Piatok

17.01.2020 12:18
SJ: Opakovanie učiva, D.ú.- urč každú hlásku v slove citrón a krtko,  PDA. str.28

Štvrtok

16.01.2020 13:35
SJ: utvoriť vety na slová: skrýša, uhryznúť, prehryzol, hryzáky   MAT: PZ: 55/4  Čít: str. 61- 62, Pripraviť si báseň alebo prózu na Hviezdoslavov Kubín do piatka 24.1.

Štvrtok

09.01.2020 13:43
SJ: str.46/4   MAT: uč.25/32   VLA: str.28- 29    Čít: 56-58

Štvrtok

19.12.2019 12:51
MAT: uč. str.24/ 23  SJ: opakovanie vybraných slov  VLA: str.49  Čít: str.55, napísať 1 hádanku

Piatok

13.12.2019 11:23
Mat: PZ  49/2   SJ: str.43/19  Čít: Dievčatko so zápalkami  PDA:Počasie- str.19- 21

Pondelok

09.12.2019 12:23
SJ: 41/5   G: 83/3, 4