Učivo a domáce úlohy

Pondelok

24.02.2020 11:24
SJ: Opis auta- ústne,  MAT: PZ str.13/2

Utorok

18.02.2020 12:04
SJ: opakovať vybrané slová b, m, p, r, s  , Mat: Precvičovali sme na tabuli násobenie a delenie / napíš čísla 2 x väčšiš, 3 x menšie ako.../ , riešenie slovných úloh na násobenie a delenie  typu :/ Mamka má 30 rokov. Jej syn má 6 krát menej. Koľko rokov má syn? /

Pondelok

17.02.2020 11:27
SJ: Písali sme kontrolný diktát / r, s /,  MAT: PZ str.8/4   Písanie: str.21

Piatok

14.02.2020 12:16
MAT: 7/1  SJ: 58/5 prstov  Čít: Pátranie pokračuje, str.69- 73  PDA: str.30

Štvrtok

13.02.2020 12:11
SJ: 58 / 1 prst   MAT: PZ 5/1  VLA: str.32, 33/1, 2  Čít: 74 - 77 . Opice...str.62- 65

Streda

12.02.2020 12:33
SJ: Urobili sme po cv.20 str.57  ,  MAT: 2. časť PZ str.3- celá

Pondelok

10.02.2020 11:08
SJ_ Precvičovanie vybraných slov, slovo sypať- D.ú. 55/10   MAT: Násobilka číslom 9, prednosť nás. a delenia pred + a - , D.ú. - 10 príkladov v zošite / typu 3.2 + 5.4 = .../

Piatok

07.02.2020 11:40
SJ: Vybrané slová po s,-prečítať cv.7, str.55   MAT: Násobilka č. 8, Znázornenie delenia: 6:2= 3    **/**/**  Opice z našej police-str.57- Rodina cestuje  PDA:Objem a hmotnosť- opakovanie

Streda

05.02.2020 13:08
SJ: Naučiť sa vybrané slová po S, Čítať článok Kapitán Kuk- polovicu, Naučiť sa násobilku číslom 7

Utorok

04.02.2020 12:38
Chýbajúci: SJ- Opis predmetu, str.53, ústne pripraviť opis 1 hračky,  G: urobili sme str.86-87, pozrieť si str.88
1 | 2 >>