Učivo a domáce úlohy

Pondelok

28.09.2020 12:20
MAT: PZ str. 18- 19    SJ: str.11/ A,B  PDA: str. 61- 62  Čít: str.14- 15

Piatok

25.09.2020 11:13
SJ: str.9/4,  MAT: PZ str.17,  VLA: str.8/ 2.3

Streda

23.09.2020 12:00
MAT: PZ str.15- 16,  PDA: Význam lesa, d.úloha 61/ 4b . Čít: str.12

Streda

22.09.2020 12:16
MAT: PZ str.12- 14 ,  SJL: Opakovanie ohybných slovných druhov,  VLA: str.6 - 7

Pondelok

21.09.2020 19:36
Pre chýbajúcich: MAT: PZ str. 10- 11,  SJ: Opakovanie- slovné duhy,  Čít: str.11, PDA: poznávanie ihličnatých a listnatých stromov

Piatok

18.09.2020 11:38
MAT: PZ 10/2,   SJL: str.7/12a,   VLA: str.4-5

Štvrtok

17.09.2020 13:14
SJ: str.7/13  MAT: uč. 4/1.  Čítanie: na str.10 napísať posledný odsek do zošita + ilustrácia

Streda

16.09.2020 19:48
MAT: učebnica str.5/2,3,4, zopakovať pojmy: súčet, súčin, rozdiel, podiel,  PDA: Úžitkové poľné plodiny,  Čít: Matej Knižka

Pondelok

14.09.2020 13:27
SJL: str.6 cv.8,  MAT: uč.str.5/ cv. 1 a 5  Čítanie: str.8,  PDA: str.56- 58

Piatok

05.06.2020 09:05
Mat: PZ str.46 - celá, uč. 51/ 17,19  SJ: Opakovanie, podstatné mená- všeobecné a vlastné,   PDA: Obojživelníky: 50 - 51
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>