Učivo a domáce úlohy

Pondelok

11.11.2019 11:26
SJ: str.30/23   MAT: PZ 35/3, 4

Štvrtok

07.11.2019 11:59
SJ: napísať vety na slová: kobyla, obyčaj, bylina, byť   MAT: uč.18/18, PZ str.34 po úlohu 5  VLA:47/1,+ str.18- 19/3   Čít: str.37/3  

Utorok

29.10.2019 09:51
Pre chýbajúcich žiakov.: SJ- Naučiť sa vybrané slová po B,  domáca úl. 27/6   MAT: Počítanie do 1 000, PZ str. 31/4

Piatok

25.10.2019 12:02
MAT: uč.15/42  SJ: str.25- Oznam    Čít: str.33- 34, prepis i odstavca z básničky pre deduška    PDA: str.10, 11/poznámky

Streda

23.10.2019 11:29
SJ: str.23,   MAT: PZ str.27  Čít: str.29- 1. obraz

Utorok

22.10.2019 12:07
SJ: 22/ 1 prst   MAT: PZ 27/1

Pondelok

21.10.2019 11:26
SJ: 22/3   MAT: uč. 15/37

Piatok

18.10.2019 11:56
MAT: PZ str.26/2   SJ: Písali nsme správu + písomku z abecedy,  Čít:str.27- 28  PDA str.8- 9   D.ú. 9/7