Učivo a domáce úlohy

Pondelok

15.10.2018 12:02
SJL- 34/4- napísať slová   Čít.- str.20- prvá časť textu,  MAT: uč. 15/2

—————

Piatok

12.10.2018 12:24
MAT: PZ 16/3   SJ: 32/6  Čít: str. 18- 19

—————

Štvrtok

11.10.2018 14:14
SJ: 31/lienka  MAT: PZ 15/3  Čít: Kvapôčky  PVO: str.9- poučka

—————

Utorok

09.10.2018 11:28
MAT: PZ 14/2  Čít: str.16- 17   PVO: str.6

—————

Pondelok

08.10.2018 12:11
SJ: str.29/9  Čít: str. 16, prvá časť   Geom. PZ str.9- dokončiť

—————

Piatok

05.10.2018 10:18
SL: 27/lienka1,2   MAT: 14/11  Čít: Hádanky

—————

Štvrtok

04.10.2018 11:30
SJ: 27/4   Čít: str.14,  PVO: Zopakovať str. 60- 62  MAT: 14/5

—————

Pondelok

01.10.2018 12:21
SJ: str.21/13  Geometria: 4/4  Čít: Bubák 

—————

Piatok

28.09.2018 10:46
SJL: str.20/lienka 1 bodka   MAT: str.12/36- napísať ako 2 stĺpce  Čít: str.13

—————

Štvrtok

27.09.2018 12:24
Písanie- str.7- Belgicko  Čítanie: PL úloha3,4  PVO- str.60- 61, domáca úloha 31/3  MAT: 11/24

—————


Kontakt

Mgr.Mária Karoľová

Kpt. Nálepku 16
Michalovce
07101


0566422838