Štvrtok

07.06.2018 10:27

Čítanka str. 16,  Písanie:Prepis básne Akvárium - na papier / chýbajúci žiaci do žltého zošita/   MAT: str.67