Piatok

31.05.2013 15:20

Písomné domáce úlohy nie sú. Opakovali sme : MAT: pojmy- súčet, rozdiel, súčin, podiel...SJ: Delenie hlások a vybrané slová  PDA: Les   VL: Stredoveké mestá