Streda

02.05.2018 12:39

Šlabikár str.41- čítať   MAT: str.40- dokončili sme Písanie- na papieri -ch, polovička strany / písali sme v škole/