Štvrtok

04.06.2020 09:31

MAT: PZ str. 45- celá,  uč. 51/ 12, 13    SJ: Opakovanie vybraných slov po Z   VLA: Opakovanie - nížiny, pohoria, vodstvo