Štvrtok

31.05.2018 11:39

Čítanka str. 8-9, úloha č.1- dokončiť,  MAT: str.63/3