Štvrtok

11.06.2015 13:12

MAT: PZ 66/ 3 dokončiť + lienka   VLA: Zopakovať si učivo podľa učebnice / prečítať poučky- Už vieme /

      V piatok 12.6. doniesť na SJ obálku- budeme písať list